5 listopada 2014, słowacki rząd przyjął nową politykę energetyczną kraju. Według informacji SITA, nowa polityka zakłada między innymi budowę elektrowni jądrowej oraz stopniowe wycofanie się z dotowania wsparcia energii z OZE. Dokument definiuje główne cele i priorytety dla sektora energetycznego do roku 2025, w perspektywie średnioterminowej (do roku 2050). Zastąpi ona politykę przyjętą w 2008 roku.

Nowe założenia obejmują m.in. budowę nowej elektrowni jądrowej w Jaslovskich Bohunicach (Region Trnava), projekt elektrowni wodnej w Sereď (region Trnava) oraz budowę elektrowni szczytowo-pompowej w Ipel. Dokument jasno wskazuje też, że Słowacja jako państwo powinna się ponownie zastanowić nad wykorzystaniem drzemiącego w górnym biegu Dunaju (przed Bratysławą) potencjału energetycznego.

Co więcej, polityka energetyczna rekomenduje wycofanie się ze wspierania OZE kosztem innych źródeł wytwarzania po roku 2020. Słowacja powinna preferować te odnawialne źródła energii, które zapewniają stałość dostaw i których ceny, bez uwzględnienia oszczędności na wykupie praw do emisji, są zbliżone do rynkowych – donosi SITA.    

Zgodnie z przyjętymi kierunkami, Słowacja powinna skupić się na produkcji energii z biomasy i małych elektrowniach wodnych. Dokument zawiera też plany utworzenia farm wiatrowych. Ich budowę zaleca się oprzeć na mechanizmie odwróconej aukcji. Pozwolenie na wytwarzanie energii otrzymają ci spośród inwestorów, którzy zaproponują zapewnienie określonej mocy zainstalowanej po najniższych cenach – wskazuje SITA.  Ogniwa fotowoltaliczne zaleca się instalować jedynie na budynkach, a Państwo nie będzie dotować instalacji o większej mocy niż 10 kW.

Nowa polityka energetyczna to również duże plany wobec sektora gazowego, które obejmują budowę połączeń i rurociągów do Polski i na Węgry. Połączenie z Węgrami zostanie otwarte na początku przyszłego roku a prace nad rurociągiem do Polski (którego koszt sięga 142 mln euro) już trwają. Projekt ma status interesu wspólnotowego UE – wskazuje SITA.  Dokument zakłada także budowę ropociągu pomiędzy Bratysławą a miastem Schwechat w Austrii lub rekonstrukcji rurociągu Adria.

Źródło: SITA