21 października 2016 Eksperci z ramienia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) uznali, że stosując się do zaleceń i wskazówek z przeprowadzonego przez organizację w 2014 roku przeglądu elektrownia jądrowa w Paks zwiększyła bezpieczeństwo operacyjne. Zastrzegli jednak, że konieczne są dalsze prace. Zespół ds. oceny bezpieczeństwa operacyjnego (OSART) właśnie zakończył pięciodniową misję monitorującą działanie składającej się z 4 bloków elektrowni jadrowej, położonej w środkowych Węgrzech.

Zespół liczył pięciu ekspertów z Belgii, Czech, Słowacji i MAEA. Fuming Jiang, kierownik zespołu OSERT i zarazem wyższy urzędnik MAEA odpowiedzialny za bezpieczeństwo jądrowe powiedział, że zachęca pracowników EJ „do dalszych wysiłków w celu utrwalenia postępów”. Stosownie do zaleceń i wskazówek sformułowanych podczas przeglądu w 2014 roku wzmocniono kontrolę oraz poprawiono warunki składowania wyposażenia i materiałów; usprawniono wykrywanie i zgłaszanie defektów systemów i komponentów, a także zarządzanie chemikaliami i innymi substancjami. W myśl zaleceń i wskazówek w dalszym ciągu należy, m.in. popracować nad rozwojem świadomości bezpieczeństwa personelu, dostosować program dzielenia się doświadczeniem operacyjnym oraz wprowadzić zmiany w obszarze zarządzania wykonawcami. Zespół udostępnił projekt raportu kierownictwu elektrowni, tak aby mogło wraz z węgierskim dozorem jądrowym „zgłosić merytoryczne uwagi” do jego treści, które zostaną następnie przeanalizowane przez MAEA. Agencja poinformowała, że ostateczna wersja raportu zostanie przekazana węgierskiemu rządowi w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Misja OSART to przegląd programów i działań kluczowych dla bezpieczeństwa operacyjnego. Różni się od kontroli organu regulacyjnego, czy oceny projektu. Nie może też zastąpić wyczerpującej oceny ogólnego poziomu bezpieczeństwa elektrowni. MAEA zamieściła na swojej stronie internetowej następującą definicję misji OSART: „jej zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa operacyjnego poprzez przeprowadzenie jego oceny w świetle dokumentu „IAEA Safety Standards”, jak również poprzez formułowanie zaleceń i wskazówek, stosownie do potrzeb”. Misje monitorujące to „standardowa część” programu OSART. Zazwyczaj mają miejsce dwa lata po misji wyjściowej. Obecnie w elektrowni Paks pracują 4 rosyjskie reaktory wodne ciśnieniowe typu VVER-440. Zostały uruchomione w latach 1982-1987. Zgodnie z międzyrządowym porozumieniem podpisanym na początku 2014 r. rosyjskie firmy wraz z ich międzynarodowymi podwykonawcami wyprodukują dla elektrowni 2 kolejne reaktory, tym razem typu VVER-1200. Na mocy tej samej umowy rząd Rosji udzieli pożyczki w wysokości do 10 mld euro (11,2 mld $) na pokrycie kosztów przedsięwzięcia. Attila Aszódi, komisarz rządu odpowiedzialny za Paks II poinformował pod koniec września, że oczekiwana decyzja Komisji Europejskiej w sprawie węgierskiego planu budowy 2 dodatkowych reaktorów w Paks zapadnie „w ciągu paru tygodni”. Ostatnio Komisja Europejska bada przedsięwzięcie Paks II, pod kątem zamówień i finansowania, a dokładniej tego, czy cały projekt zostanie sfinansowany z pożyczki państwowej. 21 października Komisarz Aszódi powiedział redakcji WNN, że Węgry wciąż czekają na decyzję. Materiał i opracowanie na podstawie World Nuclear News