Według najnowszych danych brytyjskiego Stowarzyszenia Przemysłu Jądrowego (ang. Nuclear Industry Association), dzięki cywilnemu przemysłowi jądrowemu powstaje w Wielkiej Brytanii coraz więcej nowych miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji. Aktualnie w sektorze jądrowych zatrudnionych jest 65 791 osób, czyli o 2 000 więcej niż w ubiegłym roku.

construction-site-1359136_1280

Opublikowana przez NIA mapa miejsc pracy w cywilnym przemyśle jądrowym (ang. Civil Nuclear Jobs Map) zawiera również informacje na temat liczby kobiet, stażystów i absolwentów pracujących w branży. Wynika z niej, że kobiety stanowią więcej niż jedną piątą wszystkich zatrudnionych, z programów stażowych korzysta prawie 2 000 osób, a ponad 1 000 stanowią uczestnicy programów dla absolwentów. Mapa została podzielona na regiony Wielkiej Brytanii oraz na okręgi wyborcze, dla których prezentuje kolejno zakres, skalę i zasięg zatrudnienia w cywilnym przemyśle jądrowym. Brytyjski przemysł jądrowy w dalszym ciągu koncentruje się w północno-zachodniej części kraju, gdzie liczba zatrudnionych sięga 28 435 osób. Na południowym zachodzie, gdzie planuje się budowę nowego reaktora – pierwszej nowej elektrowni jądrowej w Wielkiej Brytanii od 20 lat – w branży pracuje 7 421 osób, a w szkockim przemyśle jądrowym – 3 997. Tom Greatrex, stojący na czele NIA, skomentował te informacje w następujący sposób: „Sektor jądrowy już od lat pięćdziesiątych XX wieku stanowi jedno z głównych źródeł zatrudnienia. Tegoroczna mapa miejsc pracy w przemyśle jądrowym dowodzi, że również dziś odgrywa on istotną i stale rosnącą rolę, dając pracę ponad 65 000 osób w całym kraju. Rząd kładzie obecnie duży nacisk na stworzenie strategii przemysłowej, mającej zabezpieczyć przyszłość energetyczną Wielkiej Brytanii, a opublikowane dziś dane pokazują, dlaczego niezawodna, niskoemisyjna energia jądrowa stanowi ważny element tej strategii”. Greatrex zauważył również, że niektóre z tych miejsc pracy są związane z przygotowaniami do  brytyjskiego programu budowy nowych reaktorów jądrowych oraz jego realizacją, który ma „zabezpieczyć pewne źródło niskoemisyjnej energii ­potrzebne, by na przestrzeni najbliższej dekady zastąpić starzejące się elektrownie”. Jak dodał, program budowy nowych elektrowni jądrowych oznaczać będzie dla kraju przynajmniej 40 000 nowych miejsc pracy. Obejmuje on takie reaktory jak Hinkley Point C planowany przez EDF Energy, Wylfa Newydd spółki Horizon Nuclear Power oraz Moorside spółki NuGeneration. Greatrex stwierdził również, że mapa miejsc pracy w przemyśle jądrowym dała rządowi „65 000 dobrych powodów, aby kontynuować program budowy nowych reaktorów, który przyczyni się do osiągnięcia w przyszłości niezawodnego, bezpiecznego i niskoemisyjnego miksu energetycznego”. *** NIA reprezentuje ponad 260 firm, w tym operatorów elektrowni jądrowych, spółki budujące nowe reaktory, dostawców technologii, przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją elektrowni i zarządzaniem odpadami, firmy odpowiadające za wszelkie aspekty cyklu paliwowego oraz stanowiące element łańcucha dostaw, a także firmy konsultingowe. Przemysł jądrowy wytwarza jedną piątą energii elektrycznej zużywanej w Wielkiej Brytanii, bezpośrednio zatrudnia ponad 65 000 wykwalifikowanych pracowników oraz cieszy się poparciem 41% społeczeństwa. Dzięki energii elektrycznej produkowanej przez działające w kraju elektrownie jądrowe, Wielka Brytania unika w skali roku emisji 49 milionów ton CO2 do atmosfery. Źródło:World Nuclear News