Według prognoz firmy Siemens koszt wdrożenia „zielonej” polityki energetycznej w Niemczech (inwestycje w wytwarzanie i przesył), nawet bez uwzględnienia kosztów wycofania się z energetyki jądrowej (252 miliardy €), to około 1,4 biliona € do 2030 roku.

Od kilku lat Niemcy planują "rewolucję energetyczną" w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Polityka energetyczna zakłada w 2020 roku zmniejszenie emisji CO2 o 40%, podwojenie udziału OZE w dostawach energii elektrycznej (do 35%) oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%.

Łącznie koszty realizacji polityki energetycznej w okresie 20 lat odpowiadają 68% PKB Niemiec w 2010 r.

Wycofanie się Niemiec z energetyki jądrowej oznacza emisję 370 mln ton CO2 do 2020 r., spowodowało także przyspieszenie planów budowy elektrowni opalanych paliwami kopalnymi o mocy 10 000 MW oraz konieczność szybkiego wykorzystania energii elektrycznej z austriackich elektrowni opalanych paliwem olejowym.

Źródło: http://www.world-nuclear-news.org/