Jeżeli uważacie, że globalne ocieplenie to poważny problem, powinniście uwzględnić rozwój energetyki jądrowej – napisali czołowi eksperci od zmian klimatu w liście otwartym do organizacji ekologicznych.

Ocieplenie klimatu jest faktem i żeby je zahamować trzeba działać bezzwłocznie za pomocą wszelkich dostępnych technologii, w tym technologii jądrowych – to główne przesłanie listu, pod którym podpisali się James Hansen, Ken Caldeira, Kerry Emanuel i Tom Wigley.To światowej klasy eksperci od spraw klimatu, którzy w latach 80. wprowadzili temat globalnego ocieplenia do debaty publicznej.

Mimo że problem zmian klimatu został nagłośniony ćwierć wieku temu, niewiele do tej pory udało się zrobić w tej kwestii. Emisje gazów cieplarnianych wciąż rosną, co w znacznej mierze jest skutkiem gwałtownego rozwoju potrzeb energetycznych takich krajów, jak Chiny czy Indie. Problem dotyczy jednak również Niemiec, w których emisje CO2 rosną mimo gwałtownego rozwoju odnawialnych źródeł energii. To właśnie dlatego sygnatariusze listu wzywają do zmiany podejścia do energetyki jądrowej. - Nie da się rozwijać odnawialnych źródeł energii w takim tempie, aby za ich pomocą zapewnić światu tanią i pewną energię elektryczną. Chociaż stabilizacja klimatu bez energii jądrowej jest teoretycznie możliwa, w prawdziwym świecie nie ma innego wiarygodnego scenariusza powstrzymania zmian klimatycznych niż ten, który uwzględnia istotną rolę energetyki jądrowej – napisali.

Autorzy listu przyznają, że obecnie działające elektrownie jądrowe nie są bez wad. Ich zdaniem nowe generacje reaktorów są jednak znacznie bezpieczniejsze niż te, które są dziś powszechnie używane. Zresztą – dodają – nikt jeszcze nie wymyślił systemu energetycznego, który nie miałby wad. Chodzi o to, aby te wady minimalizować a ryzyka związane ze stosowaniem  energetyki jądrowej są „o rząd wielkości mniejsze niż ryzyka związane z wykorzystaniem paliw kopalnych”.  – W XXI wieku musimy spojrzeć na energetykę jądrową świeżym okiem – napisali.