Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym zawarła własne rekomendacje co do opracowania Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego. Strategia ma skupić się na palącej potrzebie podniesienia własnych mocy wytwórczych w energetyce, zmniejszeniu zależności od zewnętrznych dostawców oraz zachęcaniu do dywersyfikacji źródeł energii w celu sprostania potrzebom energetycznym państw członkowskich UE.

Europejski przemysł jądrowy jest gorącym zwolennikiem stworzenia takiej Strategii i zamierza kontynuować swój udział w pracach zmierzających do jej opracowania. Co więcej, przedstawiciele europejskiej energetyki jądrowej z zadowoleniem przyjmują stanowisko KE, która stwierdza, że “wytworzona w elektrowniach jądrowych energia elektryczna stanowi godne zaufania, bezemisyjne źródło mocy pracujące w podstawie systemowej i odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Wspólnoty. Europejski przemysł jądrowy zajmuje pozycję światowego lidera i dysponuje najnowocześniejszymi technologiami, jakie wykorzystuje się w każdym ogniwie łańcucha produkcji, w tym również na etapie wzbogacania i przetwarzania uranu."

Jeśli chodzi o dywersyfikację źródeł dostaw rudy uranu, to trzeba podkreślić, że uran można zakupić od całego szeregu krajów, z których większość to państwa o stabilnej sytuacji politycznej.

Co więcej, ilość uranu potrzebnego do wytworzenia danej mocy jest znikoma w porównaniu z proporcją zachodzącą dla innych źródeł energii. To stanowi o mniejszej wrażliwości cen energii elektrycznej na zmiany kosztów paliwa. Jedna pastylka paliwa jądrowego daje tyle samo energii elektrycznej, co trzy baryłki ropy, jedna tona węgla kamiennego, czy 500 m3 gazu.

Europejski przemysł jądrowy zgadza się z rekomendacją Komisji, która zakłada, że Agencja Dostaw Euratom powinna przejąć odpowiedzialność za zapewnienie dywersyfikacji źródeł dostaw zarówno dla istniejącej floty działających w UE reaktorów, jak i dla tych, które mają dopiero powstać.

UE pozyskuje dziś 29% elektryczności ze źródeł jądrowych, co daje 55% udziału energetyki jądrowej w niskoemisyjnych źródłach wytwórczych UE. Energia jądrowa zapewnia państwom Wspólnoty nieprzerwalne, niskoemisyjne dostawy energii elektrycznej po konkurencyjnych cenach. A to jest przecież kluczowe dla przyszłości i dobrobytu UE.

Źródło: foratom.org