Rząd Wielkiej Brytanii opublikował nową strategię dla przemysłu. Strategia zawiera szczegółowe plany i zakłada wykorzystanie nadarzających się okazji rozwoju dla brytyjskiej energetyki jądrowej w kraju i na świecie.

Opublikowana 26 marca strategia „Jądrowa przyszłość Zjednoczonego Królestwa” nie pozostawia wątpliwości – Wielka Brytania będzie dynamicznie rozwijać energetykę atomową. Dokument zakłada, uruchomienie 16 gigawatów (GW) mocy jądrowych do 2030 r. Oznacza to zainstalowanie przynajmniej 12 nowych reaktorów w 5 elektrowniach. To jednak dopiero początek – do 2050 r. energetyka jądrowa ma dostarczać 75 GW mocy, a więc prawie połowę całkowitego zapotrzebowania wielkiej Brytanii na elektryczność szacowanego na 160 GW. Obecnie z elektrowni atomowych pochodzi ok. 19 proc. zużywanego na wyspach prądu. Strategia wydaje się tym ambitniejsza, że w ciągu 10 lat ma zostać wyłączonych 8 z 9 działających w kraju reaktorów. Bardzo prawdopodobne zatem, że Wielka Brytania będzie mieć najszybciej rozwijający się sektor energetyki jądrowej na świecie.

Publikację 90-stronicowego dokumentu strategicznego dla przemysłu pt. “The UK's Nuclear Future” ogłosili w łączonym oświadczeniu Vince Cable, sekretarz stanu ds. gospodarczych oraz Ed Davey, sekretarz stanu ds. energii. Strategia ta stanowi ostatni etap rządowego planu publikacji indywidualnych strategii dla jedenastu kluczowych sektorów gospodarki Zjednoczonego Królestwa.

Źródło: EDF

Vince Cablet stwierdził, że energetyka jądrowa daje realne perspektywy na osiągnięcie wzrostu gospodarczego. Ed Davey zauważył zaś, że atom i inne niskoemisyjne źródła energii są kluczowe dla przyszłości narodu. "Potrzebna jest aktywizacja wszystkich źródeł wytwarzania pomocnych w walce ze zmianami klimatu i koniecznych do utrzymania poziomu produkcji energii po rozsądnych kosztach. I nie dotyczy to tylko bieżącego dziesięciolecia, ale perspektywy do roku 2050 i dalej.”

Dokument zawiera jasne wskazanie, że „rząd oczekuje, iż Wielka Brytania zostanie jednym z liderów energetyki jądrowej na świecie.” Dokument obejmuje całość zagadnień związanych z energetyką jądrową: od budowy nowych obiektów, zarządzanie odpadami i likwidację obiektów jądrowych, po usługi z zakresu cyklu paliwowego oraz eksploatację i utrzymanie ruchu obiektów.

Najsilniejszym wyrazem zaangażowania rządu we wspieranie rozwoju energetyki jądrowej jest alokacja 15 milionów funtów (ok. 23 milionów dolarów) na działalność nowego National Nuclear Users Facility (platformy współpracy uczestników rynku jądrowego) dla uniwersytetów i spółek prowadzących badania w zakresie technologii jądrowych.

National Nuclear Users Facility ma funkcjonować w 3 lokalizacjach: w Sellafield jako National Nuclear Laboratory (NNL, czyli Narodowe Laboratorium Jądrowe), w Culham jako Culham Centre for Fusion Technology (Centrum Technologiii z zakresu Fuzji Jądrowej) oraz na terenie obiektu Dalton Cumbrian należącego do University of Manchester. Kwota 18 milionów funtów (ok. 27 milionów dolarów) zostanie rozdysponowana na sfinansowanie 35 projektów badań i rozwoju dla energetyki jądrowej.

Strategia zawiera wykaz działań koniecznych do tego, aby zachęcić inwestycje narodowe i branżowe w projekty z zakresu energetyki jądrowej, wesprzeć spółki rodzime w wysiłkach zmierzających do zaistnienia na rynkach zagranicznych oraz zagwarantować dostępność zasobów o odpowiednich kompetencjach i umiejętnościach w przyszłości.

Dokument opiera się na analizie zdolności do prowadzenia projektów badań i rozwoju dla energetyki jądrowej, jaką przeprowadzono na polecenie Izby Lordów. Wyniki tej analizy podano do publicznej wiadomości. Wśród opracowanych dokumentów znajduje się też ogólna wizja zawierająca cele, jakie brytyjski sektor energetyki jądrowej określił na najbliższe 40 lat oraz mapa drogowa działań z zakresu badań i rozwoju wraz z ich wstępnym harmonogramem.

Strategia zyskała entuzjastyczne przyjęcie nie tylko przedstawicieli przemysłu jądrowego, ale i środowisk naukowych. Prezes brytyjskiego Nuclear Industry Association (stowarzyszenie przedstawicieli przemysłu jądrowego), Lord Hutton wyraził radość z “silnego poparcia” rządu dla energetyki jądrowej i jej wiodącej roli w sektorze energetycznym. Główny doradca naukowy rządu brytyjskiego, John Beddington stwierdził zaś, że plany prowadzenia badań i rozwoju oraz budowy kompetencji to pierwszy krok na drodze zaspokojenia przyszłych potrzeb kraju, które mogą przewyższyć produkcję z działających i zaplanowanych do realizacji nowych obiektów.

Ogłoszenie strategii nastąpiło w tydzień po wydaniu Hinkley Point C pozwolenia na budowę pierwszej elektrowni jądrowej od 25 lat. EDF Energy planuje budowę dwóch reaktorów Areva EPR w tej lokalizacji, ale ostateczna decyzja inwestycyjna jeszcze nie zapadła. Rozmowy pomiędzy spółką zależną EDF - Nuclear New Build Generation a rządem brytyjskim trwają i dotyczą warunków finansowania projektu. Mechanizm kontraktu różnicowego zakłada bowiem wyrównanie poziomu dochodu producenta energii, jeśli jej ceny rynkowe spadną poniżej określonego poziomu. Ceny bazowe mają zostać określone dla energii produkowanej z każdego niskoemisyjnego źródła.


Źródło: WNN