Wyniki ogólnokrajowej ankiety przeprowadzonej przez YouGov pokazują, że Brytyjczycy uważają że budowa nowych reaktorów jądrowych to najlepsza inwestycja w infrastrukturę kraju. 

19% z 1711 osób ankietowanych wybrało z listy projektów będących w fazie realizacji lub w fazie dyskusji inwestycje w energetykę jądrową jako "najlepsze dla Wielkiej Brytanii"

Drugim najczęściej wybieranymi przez respondentów inwestycjami były morskie farmy wiatrowe które wskazało 16% ankietowanych. Rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach wiejskich był wskazywany jako trzeci i uzyskał 13% wskazań.

Więcej na temat badania: http://labs.yougov.co.uk/news/2012/01/26/infrastructure-benefit-britain/

 

Źródło:  www.world-nuclear-news.org