21 września 2016

20 września br. wydano pozwolenie na użytkowanie nowego tymczasowego składowiska wypalonego paliwa na terenie ignalińskiej elektrowni jądrowej - ogłosił litewski Państwowy Inspektorat ds. bezpieczeństwa energii jądrowej (Vatesi). Pozwolenie obejmuje uruchomienie obiektu pod nazwą Projekt B1 oraz przystąpienie do przenoszenia wypalonego paliwa w 10 nowo zaprojektowanych pojemnikach do składowiska (tzw. hot trials). Projekt B1 położony jest w pobliżu miasta Wisaginia. Litwa zgodziła się zamknąć bloki 1 oraz 2 elektrowni jądrowej w Ignalino, spełniając warunek akcesji do UE. Blok 1 wyłączono w grudniu 2004, a blok 2 pięć lat później. „Hot trials” to testy polegające na napełnianiu pojemników wypalonym paliwem i ich przenoszeniu do przejściowego składowiska. W ten sposób dokonuje się weryfikacji funkcjonowania składowiska w „warunkach rzeczywistych”, poinformowało Vatesi. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Vatesi wyda zgodę na rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji obiektu.

Całość wypalonego paliwa z elektrowni ma być przeniesiona do składowiska do końca 2022 r. Wypalone paliwo będzie przechowywane w specjalnie do tego zaprojektowanych pojemnikach Constor RBMK1500/M2. Po napełnieniu każdy z nich będzie ważyć 118 ton, podaje Vatesi. Planuje się, że przez 50 lat w składowisku przechowywanych będzie 190 pojemników zawierających 16 tys. prętów paliwowych.

Rzecznik ignalińskiej elektrowni powiedział dziś, że pozwolenie na eksploatację jest „najważniejszym osiągnięciem” na drodze do likwidacji elektrowni i zarazem pozwala po raz pierwszy wykorzystać pojemniki Constor RBMK1500/M2. Każda czynność wykonywana podczas „hot trials”, począwszy od załadunku paliwa jądrowego do pojemników aż po transport do nowego przejściowego składowiska, będzie sprawdzana pod kątem zgodności z wymogami projektowymi oraz bezpieczeństwa” - potwierdza spółka. „Prace nad usuwaniem paliwa będą trwały w dalszym ciągu, a rozpoczęcie «komercyjnej eksploatacji» tymczasowego składowiska nastąpi w październiku 2017 roku, jeśli Vatesi zatwierdzi końcowe raporty dotyczące testów oraz bezpieczeństwa”.

Darius Janulevičius, prezes ignalińskiej EJ, powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia. Pierwsza na świecie likwidacja reaktora RBMK1500 to kamień milowy. Udało się, dzięki dużemu wysiłkowi i ścisłej współpracy ze wszystkimi interesariuszami projektu. Jesteśmy szczególnie wdzięczni Komisji Europejskiej oraz Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju, z pomocą których sprostaliśmy wyzwaniom projektu i osiągnęliśmy ten wspaniały wynik.” Vince Novak, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Jądrowego w EBOR, dodał: Dzięki staraniom Prezesa Januleviciusa i jego zespołu Projekt B1 znów ruszył we właściwym kierunku, a od 2013 roku postępy są zdumiewające.

Osiągane wyniki jak również doświadczenie pracy z zespołem z Ignalino, ich dostawcami, litewskim ministerstwem energii a także partnerami z KE to dla nas źródło wielkiej satysfakcji. Projekt B1 otrzymuje wsparcie finansowe z funduszu Ignalina International Decommissioning Support Fund (IIDSF), który jest zarządzany przez działający w Londynie EBOR. Fundusz IIDSF jest zasilany przez środki pochodzące ze Wspólnoty Europejskiej a także z Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz Szwajcarii. Materiał i opracowanie World Nuclear News