Miejscowość Villar de Cañas w centralnej Hiszpanii została wybrana jako lokalizacja centralnego tymczasowego składowiska (ATC) wszystkich wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa powstałego w tym kraju.

Zdaniem rządu hiszpańskiego koszt wybudowania składowiska to 700 mln euro.

Władze samorządowe 14 miejscowości złożyły wnioski o zlokalizowanie na ich terenie takiego składowiska, z czego 8 miejsc znalazło się na tzw. krótkiej liście, z której w kolejnym etapie 5 miejsc zostało wyeliminowanych ze względu na błędy formalne lub opóźnienia w składaniu dokumentów. Decyzja jest ostatnim krokiem w procesie wyboru lokalizacji, który rozpoczął się w 2006 roku.

Według obecnych szacunków, ATC będzie przechowywać około 13 000 metrów sześciennych odpadów.

Umiejscowienie składowiska w Villar de Cañas spowoduje wzrost nowych miejsc pracy dla regionu. Już w trakcie pięcioletniego okresu budowy składowiska zakłada się zatrudnienie od 300 do 500 pracowników.

Składowisko ma rozpocząć działalność w 2016 roku po uzyskaniu akceptacji ze strony regulatora, przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz po otrzymaniu zezwolenia na budowę i na użytkowanie. Za budowę i eksploatację składowiska będzie odpowiadać Enresa – krajowa agencja ds. gospodarki odpadami promieniotwórczymi. Proces wyboru lokalizacji składowiska trwał 5 lat. [nc]

Źródło: www.worldnuclear.org