Japoński dozór jądrowy (NRA) zatwierdził modyfikacje reaktorów w blokach 1 i 2 elektrowni jądrowej Sendai, przybliżając moment jej ponownego uruchomienia.

Projekt i zabezpieczenia zastosowane w Sendai zostały uznane za zgodne z nowymi wymogami NRA ogłoszonymi w lipcu 2013. NRA stwierdza w komunikacie: „Dozór w swojej decyzji zatwierdził główne elementy opracowanego przez operatora projektu reaktora i powiązanych z nim urządzeń.”

NRA wydał decyzję po zapoznaniu się z liczącą 18600 stron dokumentacją operatora, firmy Kyushu. Proces oceny bezpieczeństwa zajął ponad 110 godzin pracy, na którą złożyły się 62 spotkania i inspekcje. Uwzględniono również uwagi zgłoszone przez obywateli po publikacji wstępnej wersji oceny.

W połowie lipca Kyushu otrzymała od NRA wstępną zgodę na ponowne uruchomienie bloków w Sendai. Udzielenie zgody przez NRA, która tym samy uznała reaktory oraz całą elektrownię za zdolne do bezpiecznej pracy, stanowiło kluczowy element w procesie wydawania pozwoleń dla elektrowni.

Do faktycznego uruchomienia elektrowni Sendai konieczne jest jeszcze uzyskanie dwóch pomniejszych zezwoleń. W następnej kolejności NRA planuje analizę szczegółowego projektu wykonawczego oraz konstrukcji reaktora i związanych z nim instalacji, programów bezpieczeństwa eksploatacji, systemów organizacyjnych i procedur na wypadek awarii. Są to ostatnie już czynności, które powinny zostać zrealizowane do końca tego roku.

Po ich zakończeniu NRA będzie gotowe do wydania ostatecznego zezwolenia na eksploatację elektrowni. Spółka Kyushu będzie musiała jeszcze zdobyć akceptację liderów politycznych w prefekturze Kagoshima. Ostateczna decyzja w kwestii użytkowania elektrowni jądrowych należy jednak do rządu federalnego.

Cała japoński zasób 48 sprawnych reaktorów jądrowych była wyłączona przez większą część ubiegłego roku w związku ze spadkiem zaufania do systemu bezpieczeństwa energetyki jądrowej po awarii w Fukushimie w roku 2011. NRA bada obecnie bezpieczeństwo 18 kolejnych reaktorów, wśród których Takahama 3 i 4 są najbliżej zakończenia prac.

Źródło: World Nuclear News