Blok 2 elektrowni jądrowej Kudankulam w indyjskim stanie Tamil Nadu został podłączony do sieci. Tym samym został 22. czynnym reaktorem w Indiach. IAEA_IN_NPP_Kudankulam_01

Budowa nowych reaktorów w elektrowni Kudankulam 2, źródłoMAEA
Zaprojektowany w Rosji Reaktor VVER-1000 został zsynchronizowany z południową siecią o 11:17 29 sierpnia i wytwarza obecnie 245 MWe – oświadczyła spółka Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL). Moc generowana przez Kudankulam 2 jest przesyłana do 4 indyjskich stanów: Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Puducherry. Atomstroyexport, dostawca elektrowni poinformował, że „w następnej kolejności zostaną przeprowadzone badania stabilności dynamicznej bloku przy różnych poziomach obciążenia elektrycznego, po czym nastąpi wyjście na obciążenia maksymalne. Po ich zakończeniu nastąpi 72 godzinna próba pracy z mocą znamionową, wyniki której będą stanowić podstawę dla indyjskiego kontrahenta do podpisania wstępnego protokołu odbioru bloku. Budowa Kudankulam 2 dobiegła końca w lipcu 2015, a pierwsze paliwo zostało załadowane w maju 2016. Po zakończeniu prób bezpieczeństwa, 8 lipca NPCIL zainicjowało proces osiągania stanu krytycznego przez rozcieńczanie pochłaniającego neutrony kwasu borowego w chłodziwie obiegu pierwotnego. Kontrolowaną samopodtrzymującą się łańcuchową reakcję rozszczepienia, czyli krytyczność, uzyskano 10 lipca. Podłączenie do sieci elektroenergetycznej czyni Kudankulam 2 już 22 czynnym indyjskim reaktorem jądrowym, zwiększając moc zainstalowaną pochodzącą z atomowych źródeł wytwórczych do 6780 MWe. Kudankulam 2 jest drugim (z dwóch) reaktorów AES-92 VVER-1000 dostarczonych i sfinansowanych przez rosyjską spółkę Atomstroyexport. Obydwa bloki Kudankulam zostały zbudowane oraz uruchomione przez NPCIL zgodnie z systemem zabezpieczeń MAEA i pod nadzorem ekspertów z Rosji. NPCIL odpowiada także za ich eksploatację. Tymczasem strona rosyjska ma za zadanie zapewniać elektrowni paliwo w postaci wzbogaconego uranu na przestrzeni całego okresu jej eksploatacji. Budowa bloków Kudankulam rozpoczęła się w 2002 roku. Kudankulam 1 po raz pierwszy, został przyłączony do sieci w październiku 2013 a w grudniu 2014 przystąpiono do eksploatacji komercyjnej. W oświadczeniu wydanym 29 sierpnia NPCIL poinformował, że blok 1 pracował bez przerwy przez 189 dni i w tym czasie, będąc podłączony do systemu, wytworzył prawie 11,3 GWh energii elektrycznej. Współczynnik obciążenia bloku w bieżącym roku finansowym (2016-2017) wynosił „blisko 100%”. Bloki Kudankulam są pierwszymi reaktorami typu PWR w Indiach, które doczekały się eksploatacji. Jednocześnie są największymi reaktorami w kraju. Za wyjątkiem 2 reaktorów wodnych wrzących w Tarapur, resztę indyjskiej czynnej floty jądrowej stanowią reaktory ciśnieniowe moderowane ciężką wodą. W Kudankulam planowana jest budowa kolejnych 2 bloków AES-92 VVER-1000. Trwają roboty ziemne pod budowę bloków Kudankulam 3 i 4, informuje NPCIL. Według danych Atomstroyexport, pierwszy beton pod nowe bloki zostanie wylany w marcu 2017. Źródło: World Nuclear News