Jednym z kluczowych aspektów rozwoju energetyki jądrowej jest gospodarka odpadami promieniotwórczymi, a w szczególności wypalonym paliwem jądrowym. Bezpieczne składowanie odpadów jest szczególnie istotne z punktu widzenia społecznego odbioru energetyki jądrowej. Kwestia ta jest jednym z najczęściej podnoszonych argumentów przez przeciwników budowy elektrowni atomowych.

O tym jak wygląda aktualny rozwój technologii związanych ze składowaniem wypalonego paliwa jądrowego mieli okazję przekonać się uczestnicy kursu zorganizowanego przez Svensk Kärnbränslehantering (SKB) oraz Królewski Instytut Technologiczny KTH w Sztokholmie. Kurs odbył się w czerwcu 2014 roku w Oskarshamn w Szwecji, a jego tematem był końcowy etap jądrowego cyklu paliwowego – geologiczne składowanie wypalonego paliwa. W kursie uczestniczyło 28 studentów studiów magisterskich i doktoranckich z całego świata, m. in. z Chin, Łotwy, Stanów Zjednoczonych oraz Szwecji. Nie zabrakło również studentów z Polski – w kursie brali udział studenci specjalności Energetyka Jądrowa Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ich wyjazd był możliwy dzięki wsparciu spółki PGE EJ1 sp. z o.o.

Relacja z wyjazdu w załączeniu.