Poparcie dla dalszego rozwoju energetyki jądrowej w swoim kraju deklaruje 2/3 obywateli Republiki Czeskiej.


Badanie opinii publicznej przeprowadzone na zlecenie grupy energetycznej CEZ pokazuje rosnącą akceptację dla tej formy wytwarzania elektryczności. Obecnie popiera ją 66 proc. badanych, o 2 pkt proc. więcej niż w ubiegłym roku i aż o 12 proc. więcej niż dwa lata temu. Za rozbudową elektrowni jądrowej w Temelinie jest 64 proc. ankietowanych. Ponad połowa (53 proc.) popiera budowę na terenie kraju zupełnie nowych zakładów.


Wysoki poziom akceptacji Czechów dla energii jądrowej można tłumaczyć m.in. powszechnym przekonaniem o potrzebie samowystarczalności energetycznej (podziela je 98 proc. pytanych). 46 proc. badanych uważa, że najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest właśnie rozwój energetyki jądrowej. Na odnawialne źródła energii stawia 42 proc. a elektrownie węglowodorowe (gaz i węgiel) preferuje 12 proc. pytanych.

Elektrownia Jądrowa Temelín, źródło: foratom.org

 

W Republice Czeskiej działają dwie elektrownie jądrowe – Temelin i Duchowany. Obie zlokalizowane są w południowej części kraju. W Duchowanach zainstalowano 4 reaktory o łącznej mocy ok. 2000 MW. Podobną moc ma elektrownia jądrowa w Temelinie, w której działają dwa reaktory. Trwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić dostawcę dwóch kolejnych. Właścicielem obu elektrowni jest grupa CEZ.


Source: NucNet