Według najnowszego raportu przygotowanego przez Światowe Stowarzyszenie Nuklearne (WNA), pomimo wymagających warunków rynkowych panujących w 2015 roku, przemysł jądrowy zdołał nie tylko osiągnąć dobry wynik operacyjny, ale również skrócić czas budowy reaktorów. Niemniej, jeśli cele w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu mają zostać osiągnięte, tempo uruchamiania nowych bloków jądrowych musi wzrosnąć. „World Nuclear Performance Report”, pierwszy tego rodzaju roczny raport na temat energetyki jądrowej na świecie, przedstawia kluczowe wskaźniki dotyczące wydajności elektrowni oraz opisuje zmiany i wydarzenia w branży, które miały miejsce w ostatnim czasie.

EDF_FR_NPP_Flamanille_09

Według informacji zawartych w raporcie, w ciągu ostatniego roku uruchomionych zostało dziesięć nowych reaktorów o łącznej mocy 9875 MWe, podczas gdy siedem reaktorów produkujących 3934 MWe zostało wycofanych z eksploatacji. Na koniec 2015 roku na świecie funkcjonowało 439 reaktorów. W tym okresie elektrownie jądrowe wyprodukowały łącznie 2441 TWh energii elektrycznej, co odpowiada 10% światowej produkcji. Jak podaje WNA, „w 2015 roku siłownie jądrowe ponownie znalazły się w światowej czołówce elektrowni osiągających najlepsze rezultaty, regularnie pracując z pełną mocą”. Stowarzyszenie wskazuje, że w ubiegłym roku średni współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej w reaktorach na świecie (nie uwzględniając tych zlokalizowanych w Japonii, które w przeważającej większości pozostały wyłączone) wyniósł 81,7%. Od początku XXI wieku wartość tego współczynnika stale utrzymuje się na poziomie powyżej 80%. Ponadto autorzy raportu zauważają, że reaktory jądrowe pracują dłużej, niż przewidywały pierwotne zezwolenia, a „60 lat eksploatacji staje się normą”. Co więcej, „nie dostrzega się żadnych zmian w pracy reaktorów związanych z ich wiekiem” i starsze elektrownie sprawują się tak samo dobrze jak te młodsze. Należy także pamiętać, że moc bloków jądrowych jest stale podwyższana, aby dodatkowo zwiększyć ich możliwości wytwórcze. Wg raportu „wraz z rokiem 2011 nastał wyjątkowo trudny okres dla energetyki jądrowej na świecie. Pomimo tego perspektywy, jakie się przed nią dziś rysują, wydają się lepsze niż wcześniej: ponowne uruchomienie bloków w Japonii, postępy w rozwoju nowych technologii (w szczególności małych reaktorów modułowych), szereg przygotowywanych programów budowy elektrowni jądrowych, a także wzrost poparcia społecznego dla energetyki jądrowej w wielu krajach zachodnich.  W dalszym ciągu istnieją możliwości poprawy funkcjonowania floty reaktorów jądrowych eksploatowanych na świecie, w szczególności poprzez usprawnienie bieżącej pracy elektrowni osiągających średnie wyniki i zbliżenie ich do poziomu tych najlepszych”. WNA dodaje, że „kierunki polityki i warunki rynkowe będą miały kluczowe znaczenie dla podejmowanych przez operatorów decyzji o długoterminowej eksploatacji istniejących bloków, a tym samym możliwości utrzymania obecnego udziału elektrowni jądrowych w produkcji energii elektrycznej”. Budowa nowych elektrowni Pod koniec 2015 roku na świecie budowanych było 66 reaktorów jądrowych, z czego połowa zlokalizowana była w Azji Wschodniej, przeważnie w Chinach kontynentalnych. W tym samym czasie planowano budowę kolejnych 158 reaktorów. Jak zauważa WNA, liczba reaktorów w budowie oraz liczba reaktorów uruchomionych w ubiegłym roku zdecydowanie przewyższa wyniki uzyskiwane na przestrzeni ostatnich 25 latach. Co ciekawe, oczekuje się, że za 70% reaktorów przekazanych do eksploatacji do roku 2030 odpowiadać będą cztery kraje: Chiny, Indie, Rosja i Korea Południowa.

Nuclear electricity production - WNPR

Czas trwania budowy, licząc od wylania pierwszego betonu do podłączenia do sieci, choć wydłużył się w kilku krajach, uległ skróceniu w innych. Zauważany wcześniej trend wydłużającego się czasu trwania budowy zaczął się odwracać. W 2015 roku przeciętny czas trwania budowy nowych bloków wynosił 73 miesiące. Dla porównania w 2014 roku prace te zajmowały średnio 127 miesięcy. Cele klimatyczne Autorzy raportu podkreślają, że „pozyskiwanie energii jądrowej jest sprawdzoną metodą wytwarzania energii, oferującą możliwość zwiększania zdolności wytwórczych w wymaganych ramach czasowych, a także zwiększającą szanse na zrównoważony rozwój. Wykorzystanie energii jądrowej jest powszechnie uznawane za kluczowy element realizacji celów klimatycznych oraz ogólnych celów polityki energetycznej związanych z zapewnieniem jej przystępności cenowej i niezawodności”. Niemniej ostrzegają również, że chociaż liczba nowo budowanych reaktorów jest najwyższa od 25 lat, to wciąż nie jest wystarczająca do osiągnięcia celów klimatycznych uzgodnionych podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jaka odbyła się w zeszłym roku w Paryżu (COP21). „Tempo uruchamiania nowych bloków będzie musiało znacząco wzrosnąć, aby wesprzeć globalny wzrost gospodarczy, zmniejszyć ubóstwo energetyczne oraz zapewnić wystarczającą ilość czystej energii do spełnienia uzgodnionych celów związanych ze zmianami klimatu”. Zdaniem WNA, aby cele te mogły zostać osiągnięte, do 2050 roku powinny powstać nowe bloki jądrowe o łącznej mocy 1000 GWe, dzięki czemu energia jądrowa byłaby w stanie zapewnić 25% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Agneta Rising, dyrektor generalny WNA, dodaje: „Raport pokazuje, że pomimo trudnych warunków rynkowych w niektórych regionach, wydajność istniejących już elektrowni jądrowych jest wysoka, a tempo budowy nowych rośnie”. Źródło: World Nuclear News