Z sondażu, jaki Institute of Directors (IoD) przeprowadził wśród swoich członków wynika, że pomimo wypadku w Fukushimie, nie zmniejszyło poparcie brytyjskich liderów biznesu dla nowych jądrowych mocy wytwórczych. IoD opublikował raport, w którym energię jądrową określono jako „czysty, tani i bezpieczny” sposób na produkcję energii elektrycznej.

W kwietniu 2012 r, niewiele ponad rok od wypadku w japońskiej Fukushimie, sondaż przeprowadzony wśród 1117 członków stowarzyszenia IoD wykazał 84% poparcie dla nowych programów jądrowych w Wielkiej Brytanii, co oznacza spadek o 1% w stosunku do okresu sprzed Fukushimy.

Według IoD, rezultaty sugerują, że wypadek „miał niewielki bądź żaden wpływ na pozytywne nastawienie biznesu do nowych programów jądrowych”.

Te same badania wykazały, że zdaniem przeciętnego członka IoD, udział energii jądrowej w zasilaniu energetycznym Wielkiej Brytanii powinien być na poziomie około 30%, co stanowi znaczący wzrost w stosunku do poziomu 20%, jaki jest obecnie.

Podanie do wiadomości wyników sondaży zbiegło się w czasie z publikacją raportu IoD, uznającego energię jądrową za „czysty, tani i bezpieczny sposób” na zaspokojenie potrzeb energetycznych Wielkiej Brytanii. Raport Przyszłość brytyjskiej energetyki jądrowej jest drugim w serii Infrastruktura dla biznesu.

Weryfikacja napromienienia

„Nie ma wątpliwości, że w sensie społecznym, Fukushima była ogromną katastrofą dla sektora jądrowego, pomimo iż nie pochłonęła ofiar w ludziach”, podaje raport. Wskazuje też na fakt, że wiele krajów, w tym Japonia, Niemcy, Szwajcaria i Włochy, zdecydowało „odwrócić się plecami” do energetyki jądrowej. Niemniej jednak zauważa, że „w skali świata, energetyka jądrowa prosperuje bardzo dobrze.” Rok po wypadku, na całym świecie niemal bez zmian pozostaje ilość budowanych, czy też planowanych reaktorów.

IoD twierdzi, że „promieniowanie jest znacznie bezpieczniejsze niż większość ludzi sobie wyobraża”, zaś „zaakceptowanie nowych, bardziej rzeczywistych poziomów napromienienia doprowadziłaby do zmniejszenia kosztów wszelkich programów jądrowych, nie narażając jednocześnie bezpieczeństwa ludzi.”   Według raportu, do wielu szkód powodowanych przez wypadki jądrowe dochodzi poprzez „nadgorliwość przepisów w odniesieniu do poziomów napromienienia, które są zbyt restrykcyjne.”

Corin Taylor, starszy doradca ekonomiczny w IoD oraz jeden z autorów nowego raportu mówi: „W Wielkiej Brytanii należy spodziewać się powstania luki energetycznej, ponieważ elektrownie konwencjonalne starzeją się, a jądrowe w nadchodzących latach planuje się zamknąć. Miną lata, nim dojdzie do wytworzenia nowych mocy energetycznych, zwłaszcza w czasach, kiedy firmy energetyczne boją się inwestować. Istotne jest więc, by rząd jak najszybciej podjął działania zmierzające do wypełnienia tej luki. Energia jądrowa jest czysta, tania i bezpieczna; jeżeli chcemy osiągnąć solidną i bezpieczną przyszłość energetyczną, energia jądrowa musi być częścią składową sektora energetycznego.”

Źródło: World Nuclear News