Według najnowszego sondażu, społeczeństwo Wielkiej Brytanii domaga się od rządu większego wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii, takich jak elektrownie jądrowe, słoneczne oraz wiatrowe.
Jednocześnie Brytyjczycy wypowiadają się za ograniczeniem pracy elektrowni wykorzystujących ropę, gaz oraz węgiel.

Jak pokazują wyniki sondażu YouGov/Sunday Times, 40% spośród 1734 ankietowanych uważa, że brytyjski rząd powinien zwiększyć wykorzystanie elektrowni jądrowych. Jest to wynik o 5% wyższy niż w listopadzie 2011 r. Za utrzymaniem obecnego poziomu wypowiedziało się 21% ankietowanych, podczas gdy 20% popiera zmniejszenie ilości elektrowni jądrowych (spadek o 6% w stosunku do roku 2001).

W sondażu przeprowadzonym przez międzynarodową firmę badawczą YouGov brali udział dorośli Brytyjczycy, w różnym przedziale wiekowym, posiadający niejednorodne poglądy polityczne oraz wywodzący się z różnych grup społecznych, z terenu całego kraju. Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące rozmaitych zagadnień z życia codziennego w Wielkiej Brytanii. Wśród poruszanych tematów znalazły się pytania o koszty energii elektrycznej oraz o jej przyszłe zasoby.

Elektrownie emitujące dwutlenek węgla nie cieszą się w Wielkiej Brytanii popularnością: respondenci, którzy uważają, że rząd powinien doprowadzić do zmniejszenia eksploatacji elektrowni wykorzystujących olej, gaz i węgiel stanowią większy odsetek niż respondenci opowiadający się za utrzymaniem obecnych poziomów lub budową nowych elektrowni. Za zmniejszeniem ilości pracujących elektrowni węglowych i olejowych opowiedziało się odpowiednio 45% oraz 43% respondentów, podczas gdy 36% uważa za konieczne pozbycie się części elektrowni gazowych.

Respondentów w sondażu pytano również o ich opinię na temat głównych przyczyn rosnących rachunków za prąd. Zdecydowana większość, bo aż 58% badanych uważa, że przyczyna tkwi w większej marży narzucanej przez spółki energetyczne. Na rosnące ceny oleju i gazu wskazało 17% respondentów, natomiast jedynie 11% jako powód podało spoczywający na spółkach energetycznych obowiązek wywiązania się z limitów emisji dwutlenku węgla, narzuconych przez rząd.

Sondaż YouGov stanowi próbę uchwycenia opinii Brytyjczyków w okresie, kiedy rząd przygotowuje się do wprowadzenia reformy ustawy energetycznej, której celem jest zabezpieczenie niezbędnej inwestycji w niskoemisyjny mix energetyczny, obejmujący nowy projekt jądrowy. EDF (państwowa spółka energetyczna) przygotowuje się do podjęcia decyzji inwestycyjnej w zakresie budowy nowego obiektu jądrowego w lokalizacji Hinkley Point C. Decyzja ta ma zapaść do końca 2012r.

Źródło: WNN