Rząd Stanów Zjednoczonych potwierdził, że energetyka jądrowa pełni istotną rolę w krajowej strategii dotyczącej korzystania z „czystej energii”. Ogłosił również plan działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i finansowania energetyki jądrowej, w tym zmiany w programie dla ubiegających się o gwarancje spłaty kredytu w Departamencie Energii (DoE), aby wesprzeć projekty związane z technologią atomową.

Na szczycie poświęconym energetyce jądrowej, zorganizowanym 6 listopada br. w Białym Domu, rząd poinformował, że obecne środki DoE (tj. 12,5 mld USD) przeznaczone na zabezpieczenie kredytów udzielanych z myślą o wspieraniu innowacyjnych projektów w dziedzinie energetyki jądrowej zostaną zwiększone. W grudniu 2014 roku ogłoszono program wsparcia obejmujący projekty dotyczace m.in. budowy zaawansowanych reaktorów jądrowych oraz małych reaktorów modularnych. Podczas szczytu powołano również nową jednostkę – GAIN (Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear). Została ona stworzona przez DoE z myślą o zapewnieniu reprezentującemu energetykę jądrową środowisku dostępu do:

  • wiedzy i doświadczeń zgromadzonych przez DoE we wszystkich swoich ośrodkach,
  • technicznego, prawnego i finansowego wsparcia niezbędnego na poszczególnych etapach zmierzających do komercjalizacji projektów reaktorów atomowych, zapewniając im przy tym bezpieczną, niezawodną i ekonomiczną eksploatację istniejącej floty jądrowej,
  • bazy danych nt. Infrastruktury w Energetyce Jądrowej (NEID), która stanowić będzie katalog istniejącej infrastruktury związanej z sektorem energetyki atomowej,
  • systemu pomocy dla małych firm, włączając prowadzone przez przedsiębiorców start-upy, starające się o dostęp do wiedzy, którą dysponuje DoE. Pomoc ta przyjmie postać systemu voucherów dla małych firm, na które jednostka planuje zarezerwować 2 mln USD.

Pozostałe działania przedstawione przez Biały Dom obejmują warsztaty i grupy robocze poświęcone tematyce technologii reaktorów lekko- i nielekkowodnych, a także wsparcie w procesie licencjonowania małych reaktorów modularnych oraz rozwój symulacji i sterowni dla reaktorów lekkowodnych. Otwierając szczyt, John Holdren, asystent prezydenta Baracka Obamy ds. nauki i technologii a zarazem dyrektor Biura Polityki w dziedzinie nauki i technologii Białego Domu, powiedział:

Dla prezydenta Obamy rozwiązywanie problemu globalnej zmiany klimatu jest priorytetem.

Marvin Fertel, prezes i jednocześnie przewodniczący Instytutu Energetyki Jądrowej (NEI), nadmienił, że NEI i jego członkowie bardzo docenili decyzję rządu w sprawie zorganizowania szczytu przed nadchodzącymi międzynarodowymi rozmowami na temat zmian klimatycznych zaplanowanych na grudzień w Paryżu.

W Stanach Zjednoczonych energetyka atomowa stanowi największe źródło czystej energii, ponieważ wytwarza 63% elektryczności ze źródeł bezemisyjnych. Ta rzeczywistość wyjaśnia dlaczego wiarygodny, zrównoważony program mający na celu ograniczenie emisji węglowych musi zachować istniejące reaktory, promować odnawianie licencji, a także stymulować do budowy nowych obiektów energetyki jądrowej  – powiedział.

(źródło: www.commons.wikimedia.org)