Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy wzmacniającej nadzór nad energetyką jądrową.

W Unii Europejskiej działa obecnie ponad 130  reaktorów atomowych. W żadnym z nich nie wystąpiły dotąd większe problemy, jednak po awarii w Fukushimie w 2011 r. wiele krajów postanowiło zaostrzyć nadzór nad działaniem elektrowni jądrowych. W tym kierunku idzie również propozycja Komisji Europejskiej dotycząca zmian w dyrektywie o bezpieczeństwie jądrowym z 2009 r. – To od państw członkowskich  należy decyzja o tym, czy chcą produkować energię jądrową. Naszym zadaniem jako Komisji jest zapewnienie, że w każdym z nich bezpieczeństwo elektrowni jest podstawowym priorytetem – powiedział Guenther Oettinger, komisarz ds. energii, omawiając projekt nowelizacji.

Przeglądy co sześć lat

Propozycja zakłada wprowadzenie obowiązkowych przeglądów instalacji jądrowych, które będą wykonywane co sześć lat. Przeglądy takie będą dotyczyć wybranego i zaakceptowanego przez Komisję aspektu związanego z bezpieczeństwem. Zadanie to będzie powierzone zespołom składającym się z ekspertów z innych krajów członkowskich. Rekomendacje zespołów będą prawnie wiążące.

Co 10 lat każda elektrownia będzie musiała przejść ogólny test bezpieczeństwa. Wszystkie nowobudowane elektrownie będą musiały być tak zaprojektowane, aby w przypadku awarii rdzenia skutki były ograniczone do terenu zakładu. Oznacza to w praktyce, że instalowane w UE reaktory będą musiały być urządzeniami co najmniej III generacji.

Przejrzystość i niezależność

Projekt Dyrektywy zakłada również wzmocnienie niezależności krajowych instytucji nadzorujących energetykę jądrową. Ich statuty będą musiały jasno określać, że kwestie bezpieczeństwa mają absolutny priorytet przed względami politycznymi czy gospodarczymi. Organy regulacyjne zostaną wyposażone w odpowiednie środki dla zapewnienia bezpieczeństwa: prawne, finansowe i kadrowe.

Przejrzystość funkcjonowania energetyki jądrowej ma zapewnić obowiązek publikowania strategii informowania społeczeństwa o istotnych wydarzeniach, w szczególności o stanie elektrowni i ewentualnych awariach. Zadania przygotowania i opublikowania takiej strategii spoczywać będzie na operatorach elektrowni w porozumieniu z regulatorem.

Dyrektywa ma wejść w życie w 2014 r.