11 października 2016 Zasadnicza część, trwających w lokalizacji Moorside w zachodniej Kumbrii, intensywnych badań geotechnicznych i geofizycznych zostanie wykonana do końca tego roku – potwierdzają specjaliści z firmy Fugro. Badania geologiczne prowadzone są zarówno na lądzie, jak i na morzu.

moorside-badania

Badania sejsmiczne dla projektu Moorside prowadzone na lądzie. fot. Fugro.
Rozpoczęte prace badawcze dotyczą projektu budowy nowej elektrowni jądrowej w Moorside, w pobliżu zakładów w Sellafield, za który odpowiada  firma NuGeneration (NuGen). Działania obejmują zarówno badania obszaru morskiego, jak i prace wiertnicze na lądzie. Stanowią tym samym jeden z największych pakietów badań lokalizacyjnych w Wielkiej Brytanii, informuje Fugro. Badania lokalizacyjne prowadzone na lądzie oraz terenach wód morskich mają dostarczyć danych geotechnicznych, hydrologicznych, topograficznych, geofizycznych oraz geośrodowiskowych. Zebrane w ten sposób informacje geotechniczno-geologiczne posłużą do szczegółowego zaprojektowania fundamentów i struktur pomocniczych, a także przyczynią się do ustalenia, którędy będą przebiegać tunele. Co więcej, uzyskane dane pomogą w redagowaniu wniosków o pozwolenie na budowę, jak również w procesie uzyskiwania pozwoleń oraz innych zgód niezbędnych do kontynuacji prac nad planowaną elektrownią jądrową. Trwające od grudnia 2015 r. badania terenów morskich obejmują badania batymetryczne, sejsmiczne oraz badania w odwiertach, a do ich przeprowadzenia wykorzystuje się 5 statków. Prace prowadzone na lądzie polegają na wykonaniu 300 odwiertów wiertniczych o głębokości do 220 m, umożliwiających prowadzenie badań sejsmicznych, a także pozyskanie danych hydrogeologicznych oraz próbek skał. Wyniki badań prowadzonych na lądzie oraz na terenach morskich zostaną wykorzystane do przygotowania linearnego profilu „ląd-morze”, który będzie ważnym punktem odniesienia podczas projektowania oraz budowy infrastruktury. Zakres lądowych badań lokalizacyjnych zostanie poszerzony o odwierty oraz monitoring wód gruntowych, co ma pomóc w przeprowadzeniu screeningu radiologicznego, za który odpowiedzialny jest Amec Foster Wheeler. NuGen, joint venture utworzone przez japońską Toshibę oraz francuskie Engie, planuje w Moorside budowę elektrowni jądrowej o mocy brutto ok. 3,8 GWe, wykorzystując technologię firmy Westinghouse, tj. reaktor AP1000. W ubiegłym roku brytyjskie spółki geotechniczne należące do grupy Fugro, zajmującej się badaniami geotechnicznymi, podwodnymi oraz naukami geologicznymi, połączyły się w jeden podmiot Fugro GeoServices Ltd. Know-how firmy w dziedzinie produkcji maszyn do prowadzenia odwiertów oraz budowy konstrukcji na terenach morskich zyskał uznanie brytyjskiej instytucji Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre. Ten profil jej działalności posiada odtąd status (F4N) - Fit For Nuclear, co oznacza, że dostawca technologii spełnia właściwe dla sektora jądrowego międzynarodowe standardy dotyczące produkcji oraz zarządzania jakością. Fugro ma już na swoim koncie prace lokalizacyjne na terenach morskich dla planowanej przez Horizon Nuclear Power elektrowni jądrowej Wylfa Newydd na wyspie Anglesey. Materiał i opracowanie World Nuclear News