Według najnowszych szacunków World Nuclear Association (WNA), inwestycje w nowe projekty jądrowe na świecie mogą sięgnąć nawet 1,2 biliona dolarów. Ponad połowa tej kwoty zostanie zainwestowana w Azji.

Najnowszy raport WNA - The World Nuclear Supply Chain: Outlook 2030 (Światowy łańcuch dostaw branży jądrowej: perspektywa 2030) - obejmuje szanse i wyzwania najbliższych 15 lat.  Scenariusz analizowany w raporcie uwzględnia uruchomienie 266 nowych reaktorów do roku 2030, za kwotę 1,2 biliona dolarów. Szacunki wartości międzynarodowego rynku dostaw dla branży jądrowej obejmujące budowę nowych i modernizację istniejących elektrowni sięgają nawet 30 miliardów dolarów rocznie.

Raport zostanie upubliczniony 15 stycznia w Pekinie, podczas konferencjiWorld Nuclear Spotlight.

Regionem odnotowującym najbardziej intensywny wzrost jest Azja, w tym przede wszystkim Chiny, gdzie trwa budowa 47 reaktorów a plany obejmują 142 kolejne do roku 2030. Łączna wartość inwestycji jądrowych w tym okresie może w całej Azji sięgnąć 781 miliardów dolarów.

Greg Kaser, szef opracowującego raport zespołu roboczego WNA dla łańcucha dostaw, stwierdza: „Chiński program rozwoju energetyki jądrowej nabrał rozpędu, a chińscy dostawcy ruszają na rynki międzynarodowe. Konferencja WNA dostarczy okazji do pogłębienia dialogu o perspektywach tego kraju i możliwym wkładzie chińskich przedsiębiorstw w globalny rozwój branży.”

Regionami wzrostu są również Europa i Wspólnota Niepodległych Państw, gdzie wartość planowanych projektów sięga odpowiednio 179 i 163 miliardów dolarów. W Ameryce Północnej, gdzie trwa budowa pięciu bloków a plany obejmują kolejnych siedem, wartość inwestycji do roku 2030 może sięgnąć 90 miliardów dolarów. Szacunkowa wartość inwestycji w Afryce i Ameryce Łacińskiej wyniesie odpowiednio 20 i 14 miliardów dolarów.

Rosną również perspektywy związane z likwidacją elektrowni, a scenariusz ujęty w raporcie przewiduje wyłączenie 118 reaktorów, głównie w Europie i Japonii. W omawianym okresie rynek likwidacji wart będzie nawet 95 miliardów dolarów. Z tej kwoty 12,4 miliarda przypada na koszty odkażenia lokalizacji japońskiej elektrowni Fukushima Daiichi a co najmniej 24,2 miliarda na koszty planowanej rezygnacji z energetyki jądrowej w Niemczech.

Bezpieczna, niezawodna i wydajna międzynarodowa baza dostawców wymaga skutecznego zarządzania zagadnieniami jakości i wydajności w całym łańcuchu dostaw. W Europie i Ameryce Północnej zdolność produkcji elementów i systemów bezpieczeństwa spada w skutek niewielkiej liczby nowych projektów jądrowych. Natomiast w krajach budujących młodą energetykę jądrową dostawcy doskonalą dopiero własne możliwości aby spełnić wysokie wymogi charakterystyczne dla tej branży.

W odróżnieniu od innych branż dostawcy w sektorze jądrowym pozostawali do tej pory skoncentrowani na rynkach rodzimych, działając w mało zharmonizowanej przestrzeni prawnej. Raport WNA nakreśla również zakres koordynacji prac krajowych organów dozoru odpowiedzialnych za licencjonowanie obiektów jądrowych i technologii eksportowych, jak również możliwości stworzenia w ramach branży zarządzanych wspólnie programów promujących wysoką jakość produkcji i kulturę bezpieczeństwa.

Silne w przeszłości obawy o niedostateczną wydolność łańcucha dostaw, np. w zakresie ciężkich odkuwek i specjalistycznej produkcji rur, w obliczu planowanych inwestycji jądrowych wydają się już nieuzasadnione. Jeśli jednak klimat wokół inwestycji w branży jądrowej jak i projektów infrastrukturalnych innych typów poprawi się w miarę jak gospodarka światowa wróci na ścieżkę wzrostu, dostawcy będą zmuszeni do zainwestowania w rozbudowę zdolności produkcyjnych.

Źródło: World Nuclear News