Według raportu Technology Roadmap sporządzonego przez agencję OECD i MAEA, energia jądrowa to jedno z najważniejszych źródeł energii, które może pomóc ograniczyć globalne ocieplenie do 2ºC. Raport wskazuje działania, jakie należy podjąć, aby udało się to osiągnąć.

Autorami raportu są Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) oraz Agencja ds. Energetyki Jądrowej OECD (NEA). Dokument zatytułowany: Technology Roadmap - Nuclear Energy to aktualizacja raportu opublikowanego w 2010 roku.

Już na wstępie Technology Roadmap przedstawia propozycję miksu energetycznego, w którym 930 GWe mocy zainstalowanych w elektrowniach jądrowych pokrywa 17% zapotrzebowania na energię. Nawet przy założonym wzroście zapotrzebowania do roku 2050, skok podaży energii z elektrowni jądrowych z obecnych 377 GWe daje aż 13% ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, jakie jest potrzebne do opanowania procesu zmian klimatycznych.

Raport zaznacza, że ten „scenariusz to nie prognoza, która się spełni”, ale punkt wyjścia dla analizy kierunku zmian i postępu technicznego, niezbędnych do osiągnięcia takich rezultatów. Co roku do sieci należałoby bowiem przyłączać 12 GWe mocy ze źródeł jądrowych, aby w roku 2050 osiągnąć poziom produkcji w wysokości 930 GWe” – zauważyła szefowa IAE, Maria van der Hoeven.

Zarządzanie

„Po pierwsze, to niezwykle ważne, aby zapewnić ciągłość działania funkcjonujących już elektrowni jądrowych tak długo, jak tylko będzie na to pozwalał ich stan techniczny. Aby to było możliwe, środowiska rządowe muszą uznać długofalowe korzyści płynące z użytkowania EJ i wesprzeć badania zmierzające do wydłużenia cyklu życia obiektów. Na niektórych rynkach, konkurencją dla elektrowni jądrowych są tanie elektrownie gazowe oraz systemy wsparcia dla OZE, które dzięki nim sprzedają energię po cenach rynkowych a realnie przyniosłyby duże straty. Rządy poszczególnych krajów powinny przyjrzeć się rynkowi energetycznemu tak, aby elektrownie jądrowe mogły na nim efektywnie funkcjonować.”

"Jasna polityka i strategia są potrzebne, by zachęcić operatorów do inwestowania w przedłużanie funkcjonowania obiektów oraz budowanie nowych, na miejsce tych wyłączanych z sieci” – czytamy w raporcie. Takie przesłanie jest niezwykle ważne dla krajów OECD, gdzie energetyka jądrowa pokrywa 18% zapotrzebowania na energię elektryczną i jest największym, niskoemisyjnym źródłem energii.  

Co się zaś tyczy nowych projektów jądrowych, rządy zachęca się do “zaangażowania i przyjęcia strategii długoterminowych”. W Roadmap znajduje się stwierdzenie, że “rządy powinny zapewnić przejrzystą politykę cenową i stabilne polityki związane z wysokonakładowymi inwestycjami w pracujące w podstawie obciążenia obiekty wytwórcze o długiej żywotności. Polityka rządowa powinna zapewniać jasne zasady konkurencji dla wszystkich niskoemisyjnych źródeł wytwarzania."

Dokument zachęca też rządy do zaangażowania się w rozwiązanie kwestii odpadów radioaktywnych poprzez wskazanie potencjalnych lokalizacji dla głębokich składowisk geologicznych na terenach należących do skarbu państwa lub współdzielonych.

W odpowiedzi na raport, dyrektor generalna World Nuclear Association (WNA), Agneta Rising stwierdziła: "Rządy muszą robić, co do nich należy … A my, jako przedstawiciele przemysłu, musimy pracować skutecznie - tak, aby spodziewane rezultaty uzyskiwać na czas i w sposób wydajny kosztowo.”

Wydajność pracy

Zagadnieniem kluczowym dla energetyki jądrowej jest poprawa wydajności pracy w zakresie budowy potrzebnych elementów infrastruktury. Muszą one powstawać na czas i w ramach przyjętych założeń budżetowych. Oznacza to konieczność optymalizacji projektów jądrowych generacji III w celu uproszczenia procesu budowy i redukcji kosztów.

Ważna jest też współpraca, zarówno w zakresie bezpiecznej eksploatacji obiektów, jak i wdrożenia dodatkowych mechanizmów bezpieczeństwa, o czym zadecydowano po wypadkach w elektrowni w Fukuszimie na forum WANO, czyli Światowego Stowarzyszenia Operatorów Jądrowych. Konieczne jest też ujednolicenie regulacji i norm, aby zagwarantować większą integrację globalnego łańcucha dostaw. Będzie to możliwe za pośrednictwem grupy roboczej WNO ds. współpracy przy ocenie projektu reaktorów i licencjonowania (Cordel). Należy też zastanowić się nad pogodzeniem pozornie sprzecznych interesów: dążeniem, jakie wykazują poszczególne kraje do tego, by w jak największym stopniu polegać na zasobach lokalnego przemysłu w procesie budowy pierwszej, własnej elektrowni jądrowej a korzyściami, jakie na skalę globalną odnieśliby wszyscy, gdyby udało się ustandaryzować elektrownie jądrowe i poszczególne element światowego łańcuch dostaw.  

Następna generacja technologii jądrowych

Częścią rządowej strategii długoterminowej dla energetyki jądrowej są badania i rozwój nowych technologii dla reaktorów oraz zachęcanie podmiotów rynkowych do współpracy i uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych i wsparcia procesów licencyjnych dla takich obiektów.

W najbliższej przyszłości, małe reaktory modułowe mogą zdobyć kolejny segment rynku energetycznego dla energii jądrowej a nawet zastąpić kotły opalane węglem i przyczynić się do podniesienia jakości powietrza.

"Rządy krajów i przedstawiciele przemysłu powinni współpracować ze sobą w celu przyspieszenia prac nad prototypami małych reaktorów modułowych i rozpoczęciem prac nad projektami pierwszych budów (ok. 5 budów jednego dla jednego typu projektu reaktora), jakie są niezbędne by udowodnić korzyści płynące z przyjęcia podejścia modułowego i prefabrykacji elementów.” W dalszej perspektywie, IEA chce, aby projekty reaktorów tzw. generacji IV oraz projekty dla nowych rodzajów paliwa były gotowe do wdrożenia w dekadzie 2030-2040.  

Źródło: World Nuclear News