Arabia Saudyjska rozpoczęła realizację planów dotyczących inwestycji w energetykę jądrową w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Plany obejmują budowę 16 reaktorów jądrowych na przestrzeni kolejnych 20 lat. Pod koniec 2012 roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Jej lokalizacja ma zostać podana w marcu 2012 roku.

W czerwcu 2011 roku, Abdul Ghali Malibari, koordynator saudyjskiego programu jądrowego, oświadczył, że na budowę 16 reaktorów zostanie przeznaczonych 80 mld dolarów. Tym samym Arabia Saudyjska będzie kolejnym muzułmańskim państwem, po Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które będzie rozwijało program energetyki jądrowej.

W kwietniu 2011 roku Khalid Al Sulaiman, wiceprezes do spraw energii odnawialnej King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy zapowiedział, że Arabia Saudyjska zamierza zapewnić krajowi energię ze źródeł odnawialnych i elektrowni jądrowych, by o połowę zmniejszyć zużycie ropy i gazu przeznaczanych obecnie na produkcję elektryczności. Al Sulaiman nie wykluczył także, że energia pozyskiwana z przyszłych elektrowni jądrowych będzie mogła być eksportowana do państw ościennych.

Według prognoz zapotrzebowanie na energię elektryczną może wzrosnąć w Arabii Saudyjskiej w ciągu następnych 20 lat nawet trzykrotnie.