Stanowcza większość Amerykanów popiera energetykę jądrową i uważa, że spółki energetyczne powinny już teraz przygotowywać się do budowy nowych obiektów.

Ankietę telefoniczną przeprowadzono na 1000 pełnoletnich respondentach w całym kraju.

68 % z nich zadeklarowało poparcie dla energetyki jądrowej, co oznacza wzrost z poziomu 65% we wrześniu 2012.

29% procent ankietowanych jest przeciw wykorzystaniu energii z atomu, przy czym liczba osób, które są „zdecydowanie za” ponad dwukrotnie przewyższa liczbę osób, które wyrażają „zdecydowany sprzeciw” ( 29% do 13%).

Sondaż przeprowadzony w dniach 8-10 lutego przez Bisconti Research Inc., z udziałem GfK Roper, uwzględniał pytania, które dają dobre wyobrażenie o tendencjach w zakresie poparcia dla energetyki jądrowej na przestrzeni ostatnich 30 lat. Margines błędu dla tego sondażu wynosi 3 procent.

Ponad 80% respondentów uważa niezawodność, niskie koszty i czyste powietrze za priorytety przy produkcji energii elektrycznej. Trzy piąte ankietowanych uważa, że są to cechy charakteryzujące energetykę jądrową.

“Badania pokazały, że od 2012 roku nastąpił dwucyfrowy wzrost liczby Amerykanów, którzy kojarzą energię z atomu z czystym powietrzem i innymi, pozytywnymi cechami. To przełożyło się na wysokie poparcie dla energetyki jądrowej, bliskie rekordowych poziomów osiągniętych w przeszłości” – powiedziała nam Ann Bisconti, prezes Bisconti Research.

73 % ankietowanych uważa, że elektrownie jądrowe na terenie USA są bezpieczne i odpowiednio chronione. Przeciwnego zdania jest 24 % respondentów.

65 % osób uważa też, że “budowane na terenie kraju elektrownie jądrowe mogą sprostać ekstremom pogodowym, które mogą tu wystąpić.”

Nowy sondaż pokazuje, że 81% ankietowanych postrzega energię z atomu jako kluczowe źródło elektryczności. To wzrost z poziomu 77%, jaki odnotowano we wrześniu zeszłego roku. Osiemdziesiąt jeden procent respondentów zgadza się na przedłużanie zezwoleń na działanie istniejących elektrowni tak długo, jak tylko te obiekty będą spełniać federalne wymogi bezpieczeństwa.

Silne poparcie dla energetyki jądrowej rozciąga się na cały szereg związanych z nią aspektów:

  • 73 % respondentów uważa, że spółki energetyczne powinny już teraz poczynić stosowne przygotowania tak, aby w nadchodzącym dziesięcioleciu budować nowe obiekty jądrowe.
  • 67 % ankietowanych zgodziłoby się na budowę nowego reaktora w najbliższej im lokalizacji, gdzie obecnie obiekt jądrowy już działa.


Elektrownie jądrowe działają na terenie 31 stanów USA dostarczając prąd do co piątego gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych.

 Źródło: NEI