Decyzja Szwajcarii o rezygnacji z budowy nowych reaktorów jądrowych oznaczać będzie dla kraju koszt rzędu 33 milardów franków (33 mld USD) do roku 2050, uważa Departament ochrony środowiska, transportu, energii i komunikacji (DETEC). Departament prowadzi modelowanie przyszłości szwajcarskiej energetyki do roku 2050 w celu sformułowania nowej polityki energetycznej.

Posiadane przez Szwajcarię pięć reaktorów zaspokaja około 40% zapotrzebowania na elektryczność. Po wypadku w Fukushimie w marcu 2011 parlament zadecydował się jednak po zakończeniu eksploatacji nie zastępować ich nowymi, co oznacza faktyczną rezygnację z energetyki jądrowej do roku 2034.

Analizy DETEC wskazują, że stopniowa rezygnacja z energii jądrowej jest wykonalna, a jej skutki ekonomiczne będą niewielkie. DETEC powiadomił więc o swoich wnioskach Radę Federalną (rząd), która potwierdziła te ustalenia. Pakiet energetyczny - zatytułowany Strategia Energetyczna 2050 - zostanie więc ujęty w formie ustawy i przedstawiony do konsultacji jeszcze w 2012 roku.

Według DETEC, prognoza energetyczna Federalnego urzędu ds. energii (SFOE) oznacza, że plan jest „z pewnością ambitny, jednak wykonalny”. Na drodze modelowania badano też konsekwencje planowanych zmian dla energetyki. Analizie poddano koszty, skutki gospodarcze oraz możliwości finansowania. Rząd jest przekonany, że nowa polityka energetyczna „stworzy dla Szwajcarii nowe możliwości łączące badania naukowe i gospodarkę.”

Scenariusze pakietu energetycznego obejmują trzy okresy: od chwili obecnej do roku 2025, dalej do roku 2035 oraz do 2050. Przyjęte rozwiązania wejdą w życie dopiero w roku 2015. W opinii DETEC nie będą one miały wpływu na ostateczną konsumpcję energii i elektryczności przez rokiem 2020. Niemniej jednak, całkowite zużycie energii będzie musiało spaść o 70 TWh przed rokiem 2050, z czego zużycie energii elektrycznej o 21 TWh. Aby zrekompensować stratę mocy z energetyki jądrowej, Szwajcaria będzie musiała zwiększyć ilość energii generowanej ze źródeł odnawialnych. Co więcej, dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw elektryczności w Szwajcarii, szczególnie w okresie zimowym, konieczna będzie budowa elektrociepłowni, w tym elektrociepłowni opalanych gazem. Osiagnięcie wyznaczonych przez rząd celów redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) do roku 2020 pozostaje możliwe, poprzez podniesienie opłat za emisję CO2 oraz odpowiednie warunki programu budowy.

DETEC zapowiada, że zarówno wpływ podjętych środków, zmiany w sytuacji międzynarodowej oraz postęp technologiczny będą stale monitorowane. Dzięki tym działaniom, przyjęty pakiet energetyczny „może być w każdym momencie uzupełniony o nowe elementy”. Pakiet będzie wdrażany w oparciu o istniejące podatki - w tym od emisji dwutelnku węgla - dla producentów energii, jednak zdaniem DETEC konieczne jest opracowanie nowego systemu na okres po roku 2020, kiedy polityka energetyczna ulegnie zmianie wraz z rozwojem polityki klimatycznej. DETEC deklaruje, że „zapewni transformację z istniejącego do nowego systemu zachęt w sposób stopniowy i odpowiednio rozłożony w czasie.”

Analizy Departamentu wskazują, że Strategia energetyczna 2050 „jest wykonalna, a jej konsekwencje dla gospodarki niewielkie.” Zwrócono również uwagę na fakt, że inwestycje w efektywność energetyczną pozwolą na poważne oszczędności w imporcie energii. Co więcej, wynikający ze zwiększonej efektywności energetycznej spadek popytu oznaczać będzie niższe niż przewidywano potrzeby inwestycyjne do roku 2050. Jednocześnie jednak znacznych nakładów wymagać będzie rozbudowa mocy wytwórczych ze źródeł odnawialnych. Według szacunków DETEC, dodatkowe koszty związane z decyzją o rezygnacji z budowy nowych elektrowni jądrowych wyniosą do roku 2050 około 30 miliardów franków (33 mld. USD).

Zakładając 50-cio letni okres eksploatacji, pierwszym wyłączonym szwajcarskim reaktorem może być Beznau 1 w roku 2019, następnie Beznau 2 w roku 2021. Wyłączenie obu niewielkich bloków łącznie oznacza utratę zaledwie 730 Mwe mocy wytwórczej. Kolejne 372 MWe odejmie zamknięcie elektrowni Mühleberg  około 2022. Największe jednostki, Gösgen o mocy 985 MWe oraz Leibstadt o mocy 1165 MWe, zostaną prawdopodobnie zamknięte kolejno w roku 2029 i 2034. Szwajcarskie plany obejmowały do tej pory wymianę bloków Beznau i Mühleberg oraz budowę nowego bloku w Niederamt.