Projekt Olafa Ciruta wygrał konkurs „Superkomputer z muralem”. Już niedługo zwycięską pracę będzie można zobaczyć na budynku głównej serwerowni Centrum Informatycznego Świerk (CIŚ), w którym powstaje największa instalacja obliczeniowa w Polsce.

Na ogłoszony w październiku ubiegłego roku konkurs nadesłano 28 prac. Autorzy trzech najciekawszych zostali zaproszeni do negocjacji warunków wykonania stworzonych przez siebie malowideł. Po dogłębnej analizie przedstawionych ofert, rozmowach z artystami oraz – w głównej mierze – ocenie estetycznych walorów poszczególnych projektów zdecydowano, że cele konkursu najlepiej zrealizowane zostały w pracy zgłoszonej przez krakowskiego plastyka – Olafa Ciruta.

– Malowidło sprawi, że bryła budynku sama zamieni się w ogromną maszynę obliczeniową. Kolor ciemnoszary podkreśla jej walory użytkowe i jest doskonałym tłem dla jasnych partii obrazu. Centralną częścią pozostaje schematyczny rysunek reaktora Maria (ponad 25 m2), od którego rozchodzą się zasilane symbolicznym strumieniem informatycznym zakończenia kanałów do wyprowadzania wiązek neutronów – wyjaśnia swoją koncepcję autor zwycięskiego projektu. – Moja kompozycja stara się oddać dynamikę pracy klastra obliczeniowego. W nocy, na czarnej bryle Centrum, wyraźnie widoczny będzie błękitny reaktor i rozchodząca się od niego promieniście sieć połączeń, odcinające się od tła dzięki fosforyzującemu pigmentowi. To bezpośrednie nawiązanie do efektownego zjawiska, jakim jest promieniowanie Czerenkowa.
W przyrodzie można je obserwować na przykład w błyskach promieni kosmicznych przechodzących przez atmosferę, zaś w urządzeniach technicznych szczególnie inspirująco wygląda ono właśnie w znajdującym się w Świerkureaktorze badawczym Maria– opowiada Olaf Cirut.

_superkomputer_z_muralem__-_02_499x323

 Wykonanie malowidła pokrywającego fasadę i dwie ściany boczne głównej serwerowni (łącznie ok. 530 m2 powierzchni) zajmie trzyosobowej grupie artystów niemal czterdzieści dni nieprzerwanej pracy. Rozpoczęcie malowania planowane jest, zależnie od warunków atmosferycznych (przede wszystkim średniej dobowej temperatury powietrza) na drugą połowę kwietnia lub pierwsze dni maja.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się wyłonić projekt, który tak udanie łączy w sobie cele ubiegłorocznego konkursu. Mural jest kolejnym przykładem na to, że nauka i technika pobudzają wyobraźnię wizualną artystów i mogą być inspiracją dla sztuk plastycznych. Ale nawet jeśli brać pod uwagę tylko praktyczny aspekt dzieła, to stanowi ono świetne wsparcie promocji i popularyzacji działań Narodowego Centrum Badań Jądrowych w dziedzinie energetyki jądrowej oraz informatyki. Wreszcie, co moim zdaniem najważniejsze, oczekuję wpływu malowidła na ożywienie estetyczne i – rzekłbym – odmłodzenie ducha ośrodka w Świerku – podkreśla prof. dr hab. Wojciech Wiślicki, kierownik projektu CIŚ. –Odsłonięcie murala ma stanowić jeden z głównych elementów planowanego na czerwiec br. uroczystego otwarcia naszego klastra komputerowego – zapowiada.

Powstający w Świerku superkomputer jest tworzony z myślą o wsparciu polskiej energetyki i nauki. Będzie to największa tego typu instalacja w Polsce, a planowana wydajność na poziomie 500 TFLOPS uplasuje ją w pierwszej setce najbardziej wydajnych klastrów obliczeniowych na świecie. Wartość całego projektu CIŚ to prawie 98 mln zł. Środki na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 83 mln zł. – oraz z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 14,5 mln zł.

_superkomputer_z_muralem__-_04_500x323

Olaf Cirut (ur. 1974) – malarz, projektant, ilustrator, absolwent  Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 2001-2010 współzałożyciel i dyrektor artystyczny „Czasopisma o kulturze wizualnej -grafia". Od roku 2002 związany ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki  w Krakowie. Współpracownik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Autor i projektant wystaw: Sala "Od-nowa" w ramach ekspozycji stałej ME w Krakowie, "Rzecz małopolska - park doświadczeń kulturowych" (Kraków, Tarnów, Bruksela, Warszawa), "Polski etnodizajn w Paryżu" (Paryż), "Nieposkromiona potrzeba frajdy" w ramach Międzynarodowego Biennale Designu w Saint Etienne. Twórca licznych fresków i murali mający w swoim dorobku ponad 30 malowideł wielkoformatowych. Mieszka i pracuje w Krakowie.

        

***

Projekt „Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki" realizowany jest - zgodnie z umową o dofinansowanie POIG.02.03.00-00-013/09 - w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Jego wartość to prawie 98 mln zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% kwoty) i dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (15%).

Centrum Informatyczne Świerk świadczy usługi w zakresie przetwarzania danych na potrzeby krajowej energetyki jądrowej i konwencjonalnej, symuluje oraz monitoruje zagrożenia radiologiczne, wspiera procesy zarządzania kryzysowego, prowadzi własne badania naukowe i rozwojowe (dotyczące m.in. bezpieczeństwa i eksploatacji reaktorów jądrowych, zagrożeń chemicznych, układów złożonych oraz fizyki oddziaływań fundamentalnych i astrofizyki), a także udostępnia posiadane zasoby obliczeniowe do badań naukowych oraz technologicznych.

Powstający w ramach projektu klaster komputerowy – docelowo ok. 20 tys. rdzeni obliczeniowych, 130 TB pamięci RAM i 3200 TB przestrzeni dyskowej –  będzie największą tego typu instalacją w Polsce oraz jednym z najwydajniejszych superkomputerów dedykowanych branży energetyki jądrowej na świecie.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych(NCBJ) to największy instytut badawczy w Polsce, zatrudniający ponad tysiąc pracowników. Zajmuje się m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki jądrowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy wykorzystywany do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Ośrodek uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami jądrowymi. Urządzenia opracowane w NCBJ będą wdrażane w Parku Naukowo-Technologicznym
w Świerku.

źródło: NCBJ