Wszechobecny w polskiej energetyce węgiel (wytwarzamy z niego nam 90 proc. prądu) przysparza nam coraz większych problemów, więc naturalnym krokiem staje się poszukiwanie alternatyw, które pozwoliłyby choć trochę ograniczyć jego zużycie. Polska rozwija stopniowo odnawialne źródła energii, czyli głównie farmy wiatrowe i elektrownie na biomasę.

Na świecie pracuje dziś 388 reaktorów w 31 krajach, co pokazuje, że w wielu częściach świata energetyka jądrowa została uznana za wystarczająco bezpieczną, by ją stosować na szeroką skalę. Polacy muszą jednak wyrobić sobie własne zdanie na jej temat.

Chcąc ułatwić konfrontację argumentów za i przeciw portal WysokieNapiecie.pl zorganizował debatę ekspertów. Po jednej stronie stanęli specjaliści i przedstawiciele nauki, związani z sektorem jądrowym, po drugiej – przeciwnicy technologii jądrowych.

Źródło: Wysokienapiecie.pl