Na przełomie stycznia i lutego w regionie lokalizacji „Choczewo”i „Żarnowiec”, WorleyParsons zakończył instalowanie 112 dozymetrów, zwanych także dawkomierzami, które służą do monitorowania poziomu naturalnego tła promieniowania jonizującego. To element badań diagnozujących obecne warunki środowiskowe w ramach umowy dotyczącej badania środowiska i badania lokalizacji dla elektrowni jądrowej.

Zgodnie ze współczesnymi zasadami ochrony przed promieniowaniem przyjmuje się, że określony poziom promieniowania naturalnego, zwany "promieniowaniem tła" jest integralną częścią środowiska człowieka i nie podejmuje się żadnych działań, które mogłyby prowadzić do jego redukcji. Wskazania detektorów z regionu lokalizacji „Choczewo”i lokalizacji „Żarnowiec” zostaną zapisane i posłużą do określenia obrazu promieniowania tła przed realizacją inwestycji. Dzięki zebranym danym, możliwe będzie m.in. zapewnienie utrzymania takiego samego poziomu wspomnianego promieniowania podczas eksploatacji planowanej elektrowni jądrowej.

Rysunek nr 1– Naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego
Żródło: Radiologiczny Atlas Polski z 2011 r.

 

 
 
Czy wiesz, że...
Ludzkie kości zawierają m.in. radioaktywny polon i rad, mięśnie m.in. radioaktywny węgiel oraz potas, płuca zaś radioaktywne gazy szlachetne i tryt. Promieniowanie, których źródłem są izotopy tych pierwiastków, ma istotneznaczenie dla normalnego funkcjonowania komórek, z których zbudowane są organizmy.
 
 
Czy wiesz, że...
Naturalnymi źródłami promieniowania są również: pierwiastki tworzące skorupę ziemską (tor i uran), promieniowanie kosmiczne będące skutkiem procesów zachodzących w gwiazdach (przede wszystkim w Słońcu), a nawet izotopy promieniotwórcze (m.in. potasu, węgla, radu, radonu) zawarte w pokarmie.
 
 
Czy wiesz, że...
74% rocznej dawki promieniowania otrzymywanej przez ludzipochodzi ze źródeł naturalnych.
 
 
Czy wiesz, że...
25,4% rocznej dawki promieniowania otrzymywanej przez populację pochodzi z diagnozowania medycznego i / lub leczenia.
 
 
Czy wiesz, że...
Za mniej niż 0,5% rocznej dawki odpowiadają substancje pochodzące z przeprowadzonych testów broni jądrowej, z elektrowni jądrowych, a także elektrowni węglowych i geotermalnych i ich awarii.
 
 
Czy wiesz, że...
Większość ludzi przyjmujeroczną dawkę pochodzącą od promieniowanie tła od około 1,5 do 3,5 millisiwertów(mSv).
 
 
Czy wiesz, że...
Siwert (ang. sievert) (Sv) to jednostka określająca tzw. dawkę efektywną promieniowania jonizującego, które zostało pochłonięte przez żywy organizm z uwzględnieniem m.in. promieniowrażliwości poszczególnych narządów.
 
 
Czy wiesz, że...
W Polsce szacowana średnia dawka roczna pochodząca od naturalnego promieniowania tła wynosi ok. 2,5 mSv/rok. Polskie przepisy wymagają, aby maksymalna dawka promieniowania pochodząca od elektrowni jądrowej nie była większa niż 0,3 mSv/rok.
 
 
Czy wiesz, że...
Znane są miejsca m.in. w Iranie, Indiach i Europie, gdzie naturalne promieniowanie tła powoduje, że organizmy otrzymują roczną dawkę na poziomie od 50 mSv do 260 mSv (w Ramsar w Iranie).
 
 
Czy wiesz, że...
Poziomnaturalnego tła promieniowania zależy od wielu czynników, takich jak: wysokość nad poziomem morza, budowa geologiczna, ilośćgazu radonu w powietrzu itp.
 
 
Czy wiesz, że...
Generalnie najniższe poziomy naturalnegopromieniowania występują na poziomie morza, w pobliżu równika. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza, roczna dawka promieniowania wzrasta o ok. 0,02 mSv na każde 100 m.
 
 
Czy wiesz, że...
Na wysokości przelotowej, podczas międzykontynentalnej podróży lotniczej,poziompromieniowania może być nawet 100 razy wyższy, niż na powierzchni Ziemi.