Nowy kierunek studiów na UG związany z energetyką jądrową
 
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna to jeden z pięciu nowych kierunków studiów, które otworzy w roku akademickim 2014/15 Uniwersytet Gdański. Uczelnia zamierza przyjąć łącznie ok. 18 tys. osób na studia stacjonarne i niestacjonarne.
 
"Na kierunku bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna będą się kształcić przyszli specjaliści nadzorujący działalność medyczną, techniczną i przemysłową z wykorzystaniem materiałów jądrowych i źródeł promieniowania jonizującego, zwłaszcza w perspektywie uruchomienia energetyki atomowej w Polsce" - poinformowała we wtorek rzecznik prasowa UG Beata Czechowska-Derkacz.

Wyjaśniła, że ukończenie tych studiów da szansę zatrudnienia w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytucjach i firmach certyfikujących urządzenia stosowane m.in. w placówkach służby zdrowia, przemyśle, laboratoriach diagnostycznych i kontrolnych.

Nauka na tym kierunku będzie miała charakter trzyletnich studiów stacjonarnych I stopnia. Będą to studia interdyscyplinarne na wydziałach chemii oraz matematyki, fizyki i informatyki.
 
 
Źródło: PAP