Narodowe Centrum Badań Jądrowych rozpoczęło właśnie kolejne postępowanie mające wyłonić zewnętrznego wykonawcę usługi. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że największy instytut badawczy w Polsce poszukuje specjalistów od wielkoformatowych malowideł ściennych.

Ogłoszony konkurs dotyczy stworzenia projektu oraz wykonania wielkoformatowej grafiki nawiązującej do tematyki związanej z rozwojem polskiej energetyki jądrowej. Mural ozdobi budynek głównej serwerowni mieszczącej tworzony w ramach projektu Centrum Informatyczne Świerk potężny klaster obliczeniowy.

"Nowoczesny ośrodek tego typu, to niezbędna przepustka do komunikacji ze światem, rozumienia układów o wielkim stopniu złożoności, uwolnienia kreatywności w obszarze nauk przyrodniczych i technicznych – jak choćby w energetyce jądrowej – a także w sztukach wizualnych." – tłumaczy dyrektor Działu Edukacji i Szkoleń NCBJ prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński. "Mural ma przemawiać do wyobraźni, zachęcać do podejmowania wyzwań naukowych i technicznych, pokazywać, że ogromne możliwości obliczeniowe skryte w sercu Centrum pozwalają docierać do piękna, które było dotąd przed nami ukryte" – wyjaśnia.

Konkurs ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą zarówno osoby oraz podmioty profesjonalnie zajmujące się grafiką wielkoformatową, jak i amatorzy. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną trzy najciekawsze projekty, których autorzy otrzymają zaproszenie do negocjacji dotyczących warunków wykonania malowidła.

Ściana serwerowni CIŚ, na której niebawem pojawi się mural (fot. NCBJ)

"Żyjemy w czasach, gdy słowo przegrywa walkę z obrazem. Starając się dotrzeć do współczesnego odbiorcy musimy więc częściej stawiać na najbardziej sugestywne wizualne formy przekazu, jak właśnie murale" – mówi dr Sławomir Potempski, zastępca kierownika projektu CIŚ. "Jestem przekonany, że tego typu niestandardowy element graficzny dobrze wpisze się w wizerunek projektu Centrum Informatyczne Świerk, a zarazem dobrze wpłynie na postrzeganie całego naszego instytutu" – podkreśla.

Projekty prac nadsyłać można do 15 grudnia br., a samo ogłoszenie wyników konkursu nastąpi miesiąc później. Uroczyste odsłonięcie malowidła będzie częścią planowanego na kwiecień przyszłego roku okolicznościowego eventu związanego z uruchomieniem budowanego w Świerku klastra komputerowego.

"Mural znajdzie się tuż przy najważniejszej drodze przecinającej teren ośrodka naukowego w Świerku. Codziennie oglądać go będzie nie tylko blisko tysiąc pracowników NCBJ oraz odwiedzające instytut delegacje zagraniczne, ale także liczne grupy młodzieży zwiedzające reaktor „Maria”"  – wyjaśnia dr Potempski. "Niewykluczone, że zwycięski projekt wykorzystamy również w innych naszych działaniach komunikacyjnych, na przykład umieścimy go na specjalnym nośniku w miejscu zjazdu do ośrodka z drogi krajowej nr 17" – dodaje.