24 października 2012 r. w gminie Gniewino, w ramach kampanii informacyjnej Ministerstwa Gospodarki "Poznaj atom" odbyło się Seminarium „Bądź ekspertem w swojej gminie. Rola zawodów zaufania publicznego w dialogu społecznym nt. energetyki jądrowej”. Elementem seminarium były profilowane warsztaty, w trakcie których dyskutowano na temat: bezpieczeństwa, zdrowia, edukacji, ekonomii i rynku pracy w obszarze energetyki jądrowej.

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele lokalnych instytucji, m.in. policjanci, pracownicy służby zdrowia, straży pożarnej, nauczyciele szkół powiatu Wejherowskiego oraz pracownicy biur karier województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Aleksandra Sarna, psycholog społeczny w wystąpieniu rozpoczynającym seminarium, przekonywała, iż rozmowy o energetyce jądrowej są trudnym tematem i nie powinny opierać się na emocjach „dyskusja na ten temat powinna być oparta na rzetelnej wiedzy i faktach, nie na emocjach”.  Uczestnikami seminarium byli zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy energetyki jądrowej i w zależności od wykonywanego zawodu podzieleni zostali na cztery grupy warsztatowe: bezpieczeństwo, medycyna, edukacja i nauka oraz praca.

Uczestnicy warsztatów dotyczących bezpieczeństwa mogli dowiedzieć się więcej o promieniowaniu jonizującym, bezpieczeństwie współczesnych reaktorów oraz o awariach elektrowni i ich przyczynach.

Dr Krzysztof Fornalski, ekspert PGE EJ 1 trzymając w ręku licznik Geigera utwierdził wszystkich, że promieniowanie naturalne obecne jest na całej ziemi. „Promieniowanie jest czymś, co nas otacza, jest elementem przyrody, lecz człowiek może je w jakiś sposób kontrolować” - wyjaśniał ekspert PGE EJ 1.

Prof. Ludwik Dobrzyński z Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz prof. Marek Janiak z Zakładu Radiobiologii i Ochrony Radiologicznej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii przedstawili uczestnikom grupy zajmującej się tematyką zdrowia dane, które ukazywały jaki wpływ ma elektrownia jądrowa na zdrowie i życie ludzi.

Przedstawiciele grupy edukacja i nauka poruszyli temat szkolnictwa w Polsce i zajęć dotyczących energetyki jądrowej. „W Polsce fizyka w klasach ponadgimnazjalnych odbywa się tylko raz w tygodniu, musimy dać szanse Polskiej młodzieży aby dostęp do wiedzy na temat energetyki jądrowej był większy”- tłumaczył Adam Rajewski z Politechniki Warszawskiej. Jednym z głównych wniosków tego warsztatu było stwierdzenie, że konieczne jest zwiększenie liczby godzin nauki przedmiotów ścisłych w szkołach. Będzie to decydowało o powodzeniu polskiego programu jądrowego. 

Z kolei w panelu dotyczącym pracy zaproszeni goście mogli się dowiedzieć jakie korzyści ekonomiczne daje powstanie elektrowni jądrowej w danym regionie. „W Olkiluoto w kluczowym momencie pracowało ok. 6 tys. osób, ok. 30 procent stanowiła lokalna społeczność” – wyjaśniał Marcin Żukowski, Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

„Rola lokalnej społeczności jest bardzo ważna przy tak wielkim przedsięwzięciu, spotkania z konkretnymi grupami zawodowymi sprzyjają merytorycznej dyskusji” – tak podsumował warsztaty Adam Kordas z Ministerstwa Gospodarki.