International Symposium on Material Testing Reactors jest corocznym spotkaniem międzynarodowej grupy użytkowników jądrowych reaktorów badawczych, w których prowadzone są badania materiałowe (Material Testing Reactors) MTR. Na tegorocznym, zakończonym 23 października w Świerku spotkaniu wiele uwagi zostało poświęcone wykorzystaniu reaktora dla potrzeb medycyny nuklearnej.

Od 2008 roku sympozjum jest doskonałym sposobem wymiany doświadczeń i budowania wiedzy związanej z zagadnieniami eksploatacji i wykorzystania badawczych reaktorów (MTR) oraz ogólnoświatowej sieci współpracy specjalistów, organizacji i firm zaangażowanych w badania materiałowe. Uczestnicy spotkań dyskutują na temat stanu i przyszłości reaktorów (MRT), nowych konstrukcji i innowacyjnych rozwiązań, zagadnień związanych z konwersją paliwa, o perspektywach badań materiałowych wykorzystywanych przez przemysł, metodach napromieniowania oraz rozwoju potrzebnego do badań instrumentarium.

Inicjatorem tego typu wymiany doświadczeń była Japońska Agencja Energii Atomowej (JAEA), dlatego pierwsze sympozjum w 2008 roku miało miejsce w Oarai (Japonia). Kolejne spotkania odbyły się w Idaho Falls (USA), Pradze, Oarai (Japonia), Columbii USA). Ostatnie, organizowane było w Bariloche (Argentyna) przy merytorycznym wsparciu specjalistów z JAEA, w szczególności zespołów reaktora JMTR.

Gospodarzem tegorocznego spotkanie ISMTR-7 (7th International Symposium on Material Testing Reactors) było Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Sympozjum trwało od 20 do 23 października br. 

Dlaczego tym razem Świerk? Od blisko 40 lat w Świerku działa Reaktor MARIA, który zajmuje znaczące miejsce wśród reaktorów MTR. Reaktor MARIA jest obecnie jednym z najlepszych reaktorów badawczych w Europie. W latach 90-tych został unowocześniony. Wysoki strumień neutronów w rdzeniu, możliwość dostosowania konfiguracji rdzenia do wymogów użytkowników, relatywnie niedługi okres eksploatacji urządzenia są argumentami przemawiającymi za efektywną i co najmniej dwudziestoletnia dalszą eksploatacją tego reaktora. Warto wspomnieć, że w ostatnich latach wysiłki i wiedza ekspertów z NCBJ pozwoliła na realizację nader ambitnych przedsięwzięć jak przejście reaktora na niskowzbogacone paliwo o zawartości 19,75% rozszczepialnego izotopu uranu, uranu-235 i przystosowanie reaktora do intensywnej produkcji radioizotopów.

Istotne znaczenie dla wyboru Świerku na miejsce tegorocznego spotkania ekspertów ma fakt zdobycia przez NCBJ silnej pozycji na rynku radioizotopów. W ubiegłym roku Instytut osiągnął 18% światowej produkcji najważniejszego dla medycyny izotopu molibden-99, umożliwiając procedury dla 2 mln pacjentów. Technet-99m powstający w rozpadzie molibdenu-99 używany jest w 80% procedur wykorzystujących radioizotopy. Powszechnie stosuje się go w diagnostyce kardiologicznej i onkologicznej. 

„Znaczenie reaktora MARIA wciąż wzrasta. Od 2010 roku weszliśmy do elitarnego kręgu europejskich reaktorów, które dostarczają bardzo ważny produkt molibden-99 do produkcji generatorów technetu-99m stosowanych w medycynie nuklearnej, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo dostaw dla medycyny nuklearnej” – mówi Grzegorz Krzysztoszek, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej NCBJ.

W programie rozpoczynającego się seminarium znajdą się tematy dotyczące technologii komercyjnego wytwarzania molibdenu-99 przy zastosowaniu reakcji jądrowych z wykorzystaniem promieniowania neutronowego i gamma, standaryzacji technologii, zagadnieniom konstrukcji, bezpieczeństwa i konwersji paliwa reaktorowego oraz problemu utylizacji zużytych w reaktorze berylowych elementów moderatora.

Źródło: NCBJ