Znaczenie pierwszych na świecie "nuklearnych" przepisów konstrukcyjnych - ASME Code Section III wynika nie tylko z ich obowiązkowego stosowania w USA, ale również z ich uznawania przez rządowe organy regulacyjne krajów budujących nowe elektrownie jądrowe takich jak Francja, Finlandia, Chiny czy RPA.

Generalne zasady wyboru przepisów.

Podstawą do wyboru przepisów z których wynikają wymagania techniczne obowiązujące na budowach elektrowni jądrowych jest zawsze System Kryteriów Bezpieczeństwa, na który składają się przepisy i rekomendacje krajowych organów regulacyjnych oraz organizacji międzynarodowych związane z wymaganiami bezpieczeństwa i licencjonowania dostaw, usług i produkcji urządzeń dla energetyki jądrowej.

System kryteriów bezpieczeństwa tworzony jest w zależności od typu konstrukcji reaktora.

Najczęściej eksploatowane na świecie są reaktory wodno ciśnieniowe typu PWR. Na bazie ponad trzydziestoletnich doświadczeń francuskich i niemieckich projektantów oraz użytkowników elektrowni jądrowych powstała koncepcja reaktorów wodno ciśnieniowych trzeciej generacji - EPR (European Pressurized Water Reactor). W technologii EPR budowane są aktualnie reaktory Flamanville 3 we Francji oraz Olkiluoto 3 w Finlandii.

Przepisy konstrukcyjne Section III dla komponentów elektrowni jądrowych należą do grupy przepisów ASME Boiler and Pressure Vessel Code i składają się z 3 części - Division 1, Division 2 i Division 3 , z których każda jest podzielona na podczęści. W sumie jest to 11 tomów przepisów.

Obowiązkiem Właściciela elektrowni jądrowej jest określenie klas wszystkich jej komponentów. Podstawą klasyfikacji jest System Kryteriów Bezpieczeństwa (System Safety Criteria / Safety Report) ustalony przez Właściciela definiujący wybrane przepisy.

Podstawowym kryterium klasyfikacji komponentów elektrowni jądrowych i systemu osłonowego jest ich znaczenie dla bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni jądrowej. Do klas komponentów przyporządkowane są odpowiednie części wybranych przepisów konstrukcyjnych. Musi być zapewniona kompatybilność w przypadku stosowania przepisów z różnych systemów.

Generalna strategia wyboru przepisów dla reaktorów EPR - European Pressurized Water Reactor.

Zasady doboru przepisów stosowanych na budowach reaktorów EPR trzeciej generacji realizowanych przez koncern AREVA oparte są na generalnej strategii wyboru przepisów - EPR Global Application uwzględniającej możliwości stosowania różnych przepisów dla utworzonych trzech klas komponentów - Quality Classes Q1, Q2, Q3 .
Taki sposób podejścia pozwala na elastyczny dobór przepisów oraz daje możliwość ich uzupełniania dodatkowymi wymaganiami podnoszącymi bezpieczeństwo użytkowania elektrowni jądrowych takimi jak np. opomiarowanie dla realizacji koncepcji wykluczenia nagłego pęknięcia w obiegu pierwotnym ("break preaclusion koncept") czy uwzględnienie najtrudniejszych warunków w razie awarii ("severe accidental conditions") wymagane w Finlandii.

Program certyfikacji ASME (N-Type) "jądrowych" komponentów i usług.

Standaryzowany program ASME akredytacji wytwórców daje możliwość ich jednolitej akceptacji i dużą wiarygodność spełnienia wymagań jakościowych. Obejmuje następujące typy znaków (desygnatorów):
N -zbiorniki jądrowe, pompy, zawory, system rurociągów, zbiorniki magazynowe, podstawowe konstrukcje wsporcze, osłony betonowe, opakowania transportowe.
NA - prace montażowe w warunkach warsztatowych oraz na budowie.
NPT - wytwarzanie przynależnych elementów komponentów jądrowych i podparć z odpowiedzialnością za projektowanie lub bez.
NS - podparcia rurociągów
NV - zawory bezpieczeństwa
N 3 - osłony zużytego paliwa i odpadów promieniotwórczych.

Uzyskanie akredytacji wymaga podpisania umowy z Autoryzowaną Agencją Inspekcyjną (AIA).

Wymagany od wytwórcy Program Zapewnienia Jakości jest zorientowanym technicznie systemem jakości, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa instalacji jądrowych. Przepisy konstrukcyjne dla komponentów elektrowni jądrowych wymagają certyfikacji od wytwórców materiałów w tym również spawalniczych oraz od producentów wszystkich rodzajów zaworów (nie tylko dla zaworów bezpieczeństwa).

Materiały może dostarczać dostawca, który uzyska status akredytowanej organizacji bezpośrednio od ASME udowadniając stosowanie odpowiedniego systemu jakości lub zostanie zakwalifikowany przez firmę posiadającą akredytację do certyfikacji typu N uzyskując status zaakceptowanego dostawcy.

źródło: wnp.pl (na bazie materiału przygotowanego przez TÜV NORD POLSKA SP. Z O.O - tuv-nord.pl)