Owocem polsko-kanadyjskiej współpracy gospodarczej będzie rosnąca obecność polskich firm inwestujących w Kanadzie - przewiduje premier Donald Tusk po rozmowach w poniedziałek w Ottawie z szefem rządu kanadyjskiego Stephenem Harperem. Dominującym akcentem wizyty Tuska w Kanadzie są kwestie współpracy ekonomicznej między obu krajami, m.in. w zakresie wydobycia gazu łupkowego. Kanadyjskie firmy proponują także Polsce inwestycje w energetykę atomową.

"To, co najbardziej obiecujące, to inwestycje we wspólne przedsięwzięcia. Wielowymiarowość tych projektów, dotyczących głównie bezpieczeństwa energetycznego, polega na tym, że na przykład zakup kopalni miedzi przez kanadyjską firmę Quadra nie oznacza tylko zakupu żył miedzi, złota, niklu, platyny i in. surowców, lecz także możność współpracy w wielu dziedzinach, począwszy od edukacji technicznej. Nie wykluczam, że będzie to oznaczało obecność wielu, może nawet dziesiątków, polskich firm w Kanadzie w związku z naszą obecnością w Sudbury" - powiedział premier na wspólnej konferencji prasowej z Harperem.

Tusk odwiedził w niedzielę kopalnię miedzi firmy Quadra FNS w Sudbury, zakupioną niedawno przez KGHM Polska Miedź S.A. Polski kombinat przymierza się do kolejnego zakupu kopalni, tym razem w prowincji Kolumbia Brytyjska. Kopalnia w Sudbury to największa polska inwestycja zagraniczna.

"Jest ogromny wzrost polsko-kanadyjskich stosunków ekonomicznych. Jesteśmy optymistami i sądzimy, że ta współpraca będzie nadal rosnąć. Sudbury to symbol polskiej pozycji" - powiedział premier Harper.

Polska chce skorzystać z bogatych doświadczeń Kanady w dziedzinie wydobycia gazu łupkowego.

Zapytany, czy nie obawia się, że eksploatacja tego gazu w Polsce napotka opory ze względu na zagrożenia dla środowiska naturalnego, Tusk podkreślił strategiczne znaczenie eksploatacji gazu łupkowego w Polsce.

"Jako odpowiedzialne rządy (Polski i Kanady - przyp. PAP) patrzymy na eksploatację gazu łupkowego pod kątem nie tylko zagrożeń dla środowiska naturalnego, ale głównie tak, aby skutecznie obronić ideę wydobycia tego gazu. Jako odpowiedzialne rządy musimy dbać o bezpieczeństwo energetyczne w perspektywie strategicznej" - powiedział polski premier. Polska liczy, że wydobycie gazu łupkowego uniezależni ją od dostaw gazu ziemnego z Rosji.

Tusk dodał jednak, że Polska otrzymuje pomoc od kanadyjskiego rządu federalnego i rządów prowincji przy opracowywaniu przepisów dotyczących wydobycia gazu, także dotyczących ochrony środowiska.

"Otrzymujemy pomoc od rządów Alberty i Kolumbii Brytyjskiej, jak optymalnie formułować przepisy o wydobyciu gazu łupkowego, także dotyczące ochrony środowiska" - oświadczył.

"W Kanadzie doszliśmy do wniosku, że najlepszym sposobem jest znalezienie otwartych, transparentnych procedur, które w sposób naukowy odnoszą się do niepokojów ludzi odnośnie do zagrożeń (dla środowiska naturalnego przy wydobyciu gazu - przyp. PAP)" - powiedział premier Harper.

Po spotkaniu premierów wydano "Wspólne oświadczenie rządów RP i Kanady w sprawie współpracy energetycznej".
Szefowie rządów Polski i Kanady przyjęli wspólne oświadczenie o współpracy energetycznej. Gaz łupkowy i energia jądrowa wśród jej głównych obszarów.

Treść oświadczenia:

Polska i Kanada potwierdzają, że w ich wspólnym interesie leży poprawa bezpieczeństwa energetycznego, zrównoważona ochrona środowiska i rozwój gospodarczy. Oba kraje dążą do różnicowania swoich źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i sprostaniu wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska.

Celem odniesienia obopólnych korzyści z inicjatyw będących we wspólnym interesie Polski i Kanady, kraje te będą kontynuować dialog energetyczny na zasadzie dwustronności i poprzez organizacje międzynarodowe, których oba kraje są członkami. Ponadto zachęcają one do zintensyfikowanej współpracy handlowej między zainteresowanymi firmami sektora energetycznego.

Zdaniem Polski i Kanady potencjał do dalszego dialogu i współpracy - który oba kraje będą starały się wykorzystać - wykazują w szczególności następujące obszary:

Niekonwencjonalne złoża ropy i gazu

Gaz łupkowy i ropa zamknięta coraz częściej wskazywane są jako podstawowe nowe źródła dostaw energii w Kanadzie. Polska również posiada znaczne zasoby gazu łupkowego. Również istnieją wstępne szacunki świadczące o istnieniu niekonwencjonalnych złóż ropy. Polska i Kanada podzielają pogląd, że wydobycie gazu łupkowego można prowadzić w sposób bezpieczny, bez istotnego wpływu na środowisko, za to ze znacznymi korzyściami dla gospodarki i rynku pracy. Polska i Kanada będą kontynuować dialog na rzecz osiągnięcia tego celu. Sprawiedliwe, niedyskryminujące regulacje oparte na wiedzy naukowej.

Polska i Kanada są zdania, że polityka regulacyjna powinna bazować na wynikach badań naukowych i winna cechować się otwartością i przejrzystością. Powinna również być prowadzona w poszanowaniu jurysdykcji lokalnej i umów międzynarodowych.

Oba kraje wspierają cel, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i nie wyrażają sprzeciwu wobec zasady standardów w zakresie niskowęglowych paliw transportowych. Polska i Kanada będą wspólnie dążyć do zapewnienia, że wszelkie środki regulacyjne opierać się będą na solidnych podstawach naukowych, będą sprawiedliwe i niedyskryminujące.

Technologie niskoemisyjne

Zarówno Kanada jak i Polska wspierają technologie niskoemisyjne włączając w to duże projekty pokazowe w zakresie wyłapywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) z myślą o znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Będą one kontynuowały współpracę w tej dziedzinie w ramach wielostronnych partnerstw takich jak międzynarodowa organizacja Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF), i będą dążyć do zapewnienia transferu wiedzy i wniosków płynących ze wspomnianych projektów pokazowych, co przyczyni się do przyspieszenia stosowania CCS w skali globalnej.

Energia jądrowa

Polska i Kanada wyrażają pogląd, że energia jądrowa może w istotny sposób przyczynić się do bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, pod warunkiem, że będzie ona zarządzana w sposób rygorystyczny i skuteczny, i że zostanie ona uregulowana tak, by zapewnić bezpieczeństwo, wiarygodność oraz ochronę ludności i środowiska.

Kanada dysponuje światowej klasy ekspertyzą w dziedzinie energii jądrowej, a jej rodzima technologia CANDU (CANadian Deuterium Uranium) od wielu lat wykorzystywana jest w pełni bezpiecznie w Kanadzie i kilku innych krajach. Kanadyjskie zasoby uranu wysokiej jakości są tanimi, trzecimi co do wielkości zasobami na świecie i stanowią bezpieczne i niezawodne źródło uranu dla energetyki jądrowej.

Polska zamierza uruchomić swoją pierwszą elektrownię jądrową w 2023 roku, a w perspektywie 2030 roku zwiększyć wydajność produkcji energii jądrowej.

Polska i Kanada będą nadal prowadzić dialog w tej dziedzinie na forach dwustronnych i wielostronnych. Na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju energetyki jądrowej będą one promować wymianę naukową, techniczną i handlową.

Efektywność energetyczna, inteligentne opomiarowanie i inteligentne sieci energetyczne

Polska i Kanada uznają znaczenie efektywności energetycznej dla rozwiązywania licznych wyzwań związanych z rozwojem gospodarczym, bezpieczeństwem energetycznym i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Potwierdzają one dotychczasowe zobowiązania do poprawy energochłonności ich gospodarek.

Opracowywanie i wdrażanie inteligentnych liczników energii i inteligentnych sieci postępuje w Kanadzie i stanowi również część polskiej polityki. Inteligentne systemy pomiarowe i inteligentne sieci energetyczne mogą odgrywać ważną rolę w zarządzaniu popytem i ułatwić wprowadzanie kogeneracji rozproszonej, zwiększając ogólną elastyczność systemu elektroenergetycznego. Kanada i Polska nadal pragną wzajemnie czerpać wiedzę ze swoich doświadczeń i w razie potrzeby zachęcać do dalszej współpracy technicznej.

Energia odnawialna

Zarówno Kanada jak i Polska realizują swój potencjał w dziedzinie energii odnawialnej, zwłaszcza w odniesieniu do energii otrzymywanej z biomasy. Jednak są one przekonane, że można poczynić większe postępy nie tylko w tym zakresie, ale także jeśli chodzi o rozwijanie innych odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i energia słoneczna. W ciągu ostatniej dekady władze Kanady i Polski pracowały w swoich krajach na rzecz znacznego wzrostu produkcji energii pochodzącej z wiatru. Kanada jest obecnie 9. największym producentem energii wiatrowej na świecie, a Polska rozwija się jako obiecujący rynek energii wiatrowej w Europie Środkowej. Polska i Kanada nadal będą dzielić się doświadczeniami i ekspertyzą w dziedzinie energii odnawialnej.

Źródło: CIRE.pl, PAP