Donald Tusk rozmawiał z premierem Finlandii Jyrki Katainenem m.in. o sytuacji w strefie euro, a także współpracy dwustronnej. Premier określił temat energetyki, szczególnie energetyki jądrowej, jako jeden z ważniejszych punktów rozmów i wizyty.


- Cieszę się, że będziemy mogli współpracować i skorzystać z doświadczeń fińskich, takich jak zarządzanie projektem, kwestie zasobów ludzkich potrzebnych do takiego projektu, ale także technologie i bezpieczeństwo środowiskowe - mówił Donald Tusk. - Bardzo dobrze rokuje też współpraca jeśli chodzi o odnawialne źródła energii - dodał.

- Finlandia, Polska i inne państwa regionu Morza Bałtyckiego stają się biegunem wzrostu, innowacji oraz najbardziej obiecującym regionem Europy - mówił premier. Szef polskiego rządu zaznaczył, że współpraca w regionie basenu Morza Bałtyckiego staje się zarówno dla Polski, jak i dla Finlandii źródłem satysfakcji. - Mamy bardzo zbieżne punkty widzenia na to, co dobrze służy naszym krajom i Europie - dodał Donald Tusk.

Źródło: www.kprm.gov.pl

Na konferencji prasowej premier Finlandii zapewnił o zacieśnieniu współpracy między obydwoma państwami. Zapowiedział do końca roku wizyty 4 lub 5 ministrów swojego rządu w Polsce. Podkreślił też wagę współpracy w regionie Morza Bałtyckiego oraz kooperację obu państw w sektorze energetycznym, szczególnie energii odnawialnej, z biomasy i jądrowej.

Źródło: www.kprm.gov.pl