Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki 21 października 2014 roku, odbyło się spotkanie z przedstawicielami fińskiego przemysłu jądrowego zainteresowanego rozwinięciem współpracy z polskim przemysłem.

Podczas spotkania przedstawiciele fińskiej izby gospodarczej Finnuclear Association, ośrodków naukowych oraz innych podmiotów gospodarczych podzielili się swoimi doświadczeniami z polskimi partnerami w zakresie organizacji i funkcjonowania krajowego przemysłu jądrowego, w szczególności w celu zmaksymalizowania korzyści dla lokalnej gospodarki. W spotkaniu, ze strony polskiej, uczestniczyli przedstawiciele izb gospodarczych oraz ośrodków naukowych wspierający polski przemysł w przygotowaniach do kooperacji z energetyką jądrową.

Dotychczasowa współpraca pomiędzy Polską i Finlandią ma realne szansę rozwinąć się również w obszarze energetyki jądrowej poprzez realizację wspólnych projektów zarówno w Finlandii, Polsce jak i w krajach trzecich. Dla przykładu – podczas budowy reaktora Olkiluoto 3 w Finlandii polskie firmy zrealizowały wiele zleceń, uczestniczyły w budowie obiektów, a także dostarczały określone komponenty, również te mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa reaktora. W 2011 roku, podczas największego natężenia prac, Polacy stanowili ok. 30% łącznej liczby zatrudnionych na budowie.

Przykład fiński jest szczególnie interesujący i przydatny dla polskiego przemysłu w jego przygotowaniach do współpracy z sektorem jądrowym. Finlandia rozwija energetykę jądrową nie będąc dostawcą głównej technologii reaktorowej. Z kolei członkostwo w UE nakłada na ten kraj określone zobowiązania – np. w zakresie zakazu faworyzowania krajowych podmiotów w stosunku do innych podmiotów europejskich.

Źródło: energiamax.pl