Kolejny krok w projekcie jądrowym: PGE EJ 1 sp. z o.o. wybrała wykonawcę badań środowiskowych i lokalizacyjnych.

PGE EJ 1 sp. z o.o. rozstrzygnęła przetarg publiczny prowadzony w trybie negocjacji z ogłoszeniem na badania środowiska, badania lokalizacji oraz usług związanych z uzyskaniem pozwoleń i uprawnień niezbędnych w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW.

Wykonawcą wybranym w postępowaniu jest Konsorcjum firm: WorleyParsons Nuclear Services JSC, WorleyParsons International Inc., WorleyParsons Group Inc.
Wartość zamówienia wynosi 252 mln złotych.

Wybór wykonawcy badań lokalizacyjnych i środowiskowych to kolejny krok w projekcie, który z pewnością przyczyni się do umocnienia poziomu wiarygodności polskiego programu jądrowego – powiedział Aleksander Grad, Prezes Zarządu PGE EJ 1 sp. z o.o. Decyzja ta będzie miała ogromny wpływ na dalsze etapy projektu. Badania, które będzie realizował wybrany Wykonawca, pozwolą podjąć jedną z najważniejszych decyzji, jaką jest wskazanie docelowej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – dodaje Aleksander Grad.

Badania lokalizacyjne i środowiskowe będą trwały ponad dwa lata i obejmą elementy takie, jak: warunki geologiczne, środowisko naturalne i przyrodnicze, obecne zagospodarowanie terenu czy kwestie logistyki i dostępnej infrastruktury. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą PGE EJ 1 przystąpi do opracowania szczegółowego zakresu i planu badań.

Informacja o wykonawcy:
WorleyParsons to podmiot o ponad pięćdziesięcioletnim międzynarodowym doświadczeniu w realizacji projektów jądrowych. Firma uczestniczyła w projektach m.in. w Bułgarii, Rosji,   Słowenii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Egipcie, Południowej Afryce, Kanadzie, Meksyku, USA i Armenii. WorleyParsons jest światowym liderem w zakresie inżynierskich usług jądrowych. Specjalizuje się we wsparciu dla dużych nowych projektów jądrowych. W ostatnich latach odpowiadał za proces wyboru lokalizacji dla przyszłej elektrowni jądrowej, a także przeprowadzenie badań środowiskowych w projekcie realizowanym w Turcji (elektrownia jądrowa Akkuyu).

Źródło: pgeej1.pl