W dniu 7 lutego 2013 roku PGE EJ 1 sp. z o.o. podpisała umowę z konsorcjum WorleyParsons Nuclear Services JSC, WorleyParsons International Inc., WorleyParsons Group Inc. Przedmiotem umowy są badania środowiska, badania lokalizacji oraz usług związanych z uzyskaniem pozwoleń i uprawnień niezbędnych w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW.

Konsorcjum WorleyParsons Nuclear Services JSC, WorleyParsons International Inc., WorleyParsons Group Inc. wyłonione zostało w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym przez PGE EJ 1 sp. z o.o. 

„Na obecnym etapie realizacji projektu jest to najważniejsza umowa jaką dotychczas podpisano. Umowa przełomowa, bo jej efektem będzie wybór docelowej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej” – powiedział Aleksander Grad, Prezes PGE Energia Jądrowa SA.

Badania lokalizacyjne i środowiskowe prowadzone będą równolegle w dwóch lokalizacjach: Choczewo i Żarnowiec, które wskazane zostały przez Inwestora w listopadzie 2011 roku, jako potencjalne lokalizacje pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Rozpoczęcie badań w lokalizacjach planowane jest w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy. 
Umowa z Wykonawcą pozwala na zbadanie do czterech lokalizacji, w przypadku gdyby badania lokalizacyjne w Żarnowcu i w Choczewie wykazały, że nie są one odpowiednie dla elektrowni jądrowej.