Spółka PGE EJ 1 ogłosiła wieloletni program współpracy z uczelniami wyższymi. Jego główny cel to zainteresowanie studentów i kadry naukowej tematem energetyki jądrowej,promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej.

PGE EJ 1 rozpoczęła program współpracy z uczelniami. W auli Politechniki Gdańskiej zebrało się kilkuset studentów i pracowników naukowych oraz przedstawiciele władz uczelni, aby wysłuchać wykładu inaguracyjnego prof. Wacława Gudowskiego z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie.

Program współpracy z uczelniami uruchomiony właśnie przez PGE EJ 1 ma być impulsem do budowy społeczności ekspertów zaangażowanej w rozwój energetyki jądrowej. – Kiedy objąłem funkcję prezesa spółek jądrowych, określiłem sobie cztery warunki, bez których spełnienia nie da się zrealizować tej inwestycji. Są to: wola polityczna, przyzwolenie społeczne, zapewnienie finansowania oraz wykształcone i kompetentne kadry. I nie mam tu na myśli kadr dla nas, inwestora, ale również dla nadzoru jądrowego, administracji publicznej czy biznesu związanego z elektrownią. Wszędzie tam będziemy potrzebować kompetentnych partnerów do rozmowy, aby wspólnie wypracowywać najlepsze rozwiązania – powiedział podczas inauguracji programu Aleksander Grad, prezes zarządu PGE EJ 1.

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk otwierając spotkanie zaznaczył, że ambicją Pomorza jest stać się kluczowym ośrodkiem energetycznym kraju a Politechnika Gdańska będzie zapleczem wiedzy i kompetencji dla takiego ośrodka. – W 2009 r. uruchomiliśmy studia podyplomowe a rok później specjalność w zakresie energetyki jądrowej. Mamy bogate doświadczenie w tym względzie, związane z pierwszym projektem jądrowym realizowanym w latach 80. Wykształciliśmy wtedy 300 specjalistów. – podkreślił rektor.

Program zainicjowany przez PGE EJ 1 skierowany jest jednak nie tylko do uczelni technicznych, ale również do studentów i kadry naukowej z wydziałów nauk społecznych, przyrodniczych, medycznych czy ekonomicznych. W ramach programu będzie organizowane kilka rodzajów konkursów na najlepsze prace, opracowania i artykuły związane z energetyką jądrową. Konkursy będą odbywać się co roku. Osobnym elementem programu są wykłady uznanych ekspertów z różnych dziedzin omawiające aspekty gospodarcze, ekologiczne i społeczne energetyki jądrowej.

Na Politechnice Gdańskiej wykład pt. „Rozwój energetyki jądrowej jako dobre rozwiązanie dla Polski" wygłosił prof. Wacław Gudowski, specjalista w zakresie fizyki reaktorów, na stałe pracujący w Szwecji. Swoje wystąpienie zaczął od pytania: „Kto z państwa jest za energetyką jądrową?”. Zdecydowana większość słuchaczy podniosła rękę. – To tak jak ja.  Co nie oznacza, że ignoruję ryzyka związane z tą technologią. Jestem jednak przekonany, że potrafimy opracować rozwiązania techniczne, które te ryzyka zminimalizują. Umiemy już zaprojektować reaktory, w których nie dojdzie do awarii takich jak w Czarnobylu i Fukuszimie. Wiemy również, jak ograniczyć problem zużytego paliwa jądrowego. Służą do tego tzw. reaktory prędkie, których zbudowano już kilkadziesiąt, jednak w większości były to prototypy. Trwają prace nad konstrukcjami nadającymi się do komercyjnego wykorzystania. To państwo będą je wdrażać oraz projektować reaktory kolejnych generacji – powiedział prof. Gudowski.

Jego zdaniem stworzenie kadry wysokiej klasy specjalistów ma dla energetyki jądrowej znaczenie podstawowe. Przywołał przykład Szwecji, w której na początku lat 90. społeczeństwo i politycy chcieli zrezygnować z elektrowni atomowych. Przyjęto nawet prawo zabraniające budowy kolejnych bloków. Mimo to nie zaniechano kształcenia specjalistów w tej dziedzinie. – Dzięki temu teraz, gdy energetyka jądrowa znów cieszy się przychylnością Szwedów a zakaz budowy został uchylony, mamy ludzi zdolnych dalej ją rozwijać - podkreślił.

Profesor przedstawił też powody, które przemawiają za budową w Polsce elektrowni jądrowej. – Bezpieczeństwo energetyczne to różne rodzaje paliw a nie różne rurociągi. Tylko zróżnicowany miks energetyczny zabezpiecza gospodarkę przed negatywnym wpływem skoków cen poszczególnych paliw. Polska ma duże zasoby węgla, ale ten węgiel można o wiele efektywniej spożytkować produkując z niego syntetyczne paliwa będące zamiennik dla ropy. Palenie węgla w piecach to okropne marnotrawstwo – podkreślił. – Nie zapominajmy też, że energetyka jądrowa wymaga naprawdę tęgich umysłów. Tacy ludzie będą stymulować całą gospodarkę i naukę – dodał.

źródło: materiały własne