25 kwietnia br. w gminach Choczewo, Gniewino, Krokowa PGE Energia Jądrowa oficjalnie uruchomiła Lokalne Punkty Informacyjne projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej.

W inauguracji zorganizowanej w Lokalnym Punkcie Informacyjnym (LPI) w Gniewinie wzięli udział m.in. przedstawiciele gmin, w których powstały punkty, władze województwa pomorskiego oraz zarząd PGE Energia Jądrowa SA. Prezes spółki Aleksander Grad przedstawił cele i zasady funkcjonowania punktów oraz odpowiadał na pytania mediów.

- Mam nadzieję, że Lokalne Punkty Informacyjne uruchomione w trzech gminach lokalizacyjnych będą nie tylko prowadzić działania informacyjno-edukacyjne, ale przysłużą się również budowaniu relacji między mieszkańcami gmin a inwestorem pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – powiedział Aleksander Grad, Prezes PGE Energia Jadrowa SA.

Lokalne Punkty Informacyjne działają od lipca ubiegłego roku. W międzyczasie zostały zunifikowane i wyposażone w multimedialne narzędzia, prezentujące zasady działania energetyki jądrowej i szczegóły na temat inwestycji PGE Energia Jądrowa SA (PGE EJ).

Pracownicy LPI, pochodzący z gmin lokalizacyjnych będą udzielać informacji, odpowiadać na pytania, przyjmować uwagi i wnioski mieszkańców a także organizować warsztaty czy spotkania z ekspertami, pracownikami PGE czy wykonawcą badań lokalizacyjnych.

LPI powstały w odpowiedzi na potrzeby informacyjne lokalnych społeczności. Z badań przeprowadzonych na zlecenie PGE EJ przez TNS Polska wynika, że trzech na czterech mieszkańców potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej dostrzega potrzebę prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych.

 

Działalność LPI jest ściśle powiązana z procesem wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej. W II połowie 2013 w lokalizacjach „Choczewo” i „Żarnowiec” rozpoczną się badania środowiskowe i lokalizacyjne, które mają stwierdzić, czy wstępnie wybrane lokalizację zapewniają bezpieczeństwo działania elektrowni.

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowych agencji atomowych, po wyborze docelowej lokalizacji LPI zostaną przekształcone w Lokalne Centrum Informacyjne Elektrowni Jądrowej lub Lokalne Centrum Informacyjne Energii. Podobne instytucje działają np. w czeskim Temelinie, francuskim Gravelines czy szwajcarskim Schloss Bӧttstein. Będą informować, uczyć, ale także dostarczać rozrywki. Jak pokazują przykłady zagraniczne, takie centra są również atrakcją turystyczną – na przykład ośrodek Vysoky Hradek przy elektrowni w Temelinie odwiedziło już  490 tys. gości, czyli średnio ponad 23 tys. rocznie.

Informacja o pracownikach LPI:

Choczewo

Adres: ul. Pierwszych Osadników 30a, 84-210 Choczewo

E-mail: info.choczewo.ej@gkpge.pl

Maja Gadowska

Maja Gadowska pochodzi z Sasina w gminie Choczewo. Z wykształcenia jest magistrem ekonomii o specjalności „Turystyka i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym”. Przez 5 lat mieszkała i pracowała w Irlandii, gdzie m.in. zasiadała w Radzie Nadzorczej Szkoły Podstawowej w Ballyconnell. Obecnie, oprócz pracy w LPI w Choczewie, w ramach działalności społecznej sprawuje funkcję Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej „SET” Choczewo, a także współpracuje z Choczewskim Kołem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Sasinie.

Przemysław Róg

Urodził się i mieszka w Choczewie, gdzie ukończył szkołę podstawową i gimnazjum. Jest absolwentem Technikum Informatycznego nr 2 w Wejherowie im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego. Pracę w LPI łączy ze studiami Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte na wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Swoją przygodę z energetyką jądrową rozpoczął na początku 2012 r., tworząc wraz ze znajomymi komitet obywatelski „Tak dla atomu w Choczewie”.

Gniewino

Adres: ul Pomorska 67, 84-250 Gniewino

E-mail: info.gniewino.ej@gkpge.pl

Marzena Pałka

Marzena Pałka pochodzi z Nadola w gminie Gniewino, gdzie wciąż mieszka. Przez 10 lat pracowała w skansenie Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu jako przewodnik, organizator imprez kulturalnych oraz kierownik placówki. Była pomysłodawczynią Dnia Chleba i Miodu – jednej z większych imprez odbywających się cyklicznie w skansenie. Przez lata należała do Rady Sołeckiej wsi Nadole. Założyła i jest Przewodniczącą Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gniewinie, gdzie kształci się 62 studentów. Swoje zainteresowania kulturą kaszubską postanowiła pogłębiać, podejmując w 2012 roku studia w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie na Wydziale Społeczno-Przyrodniczym na kierunku socjologia.

Krokowa

Adres: ul. Pucka 2, 84-110 Krokowa

E-mail: info.krokowa.ej@gkpge.pl

Urszula Doppke

Pochodzi z gminy Krokowa, gdzie jej rodzina mieszka od wielu pokoleń. Ukończyła historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Po zdobyciu wykształcenia pedagogicznego powróciła do Krokowej. Była nauczycielką w Szkole Podstawowej w Żarnowcu, wicedyrektorem Szkoły Podstawowej w Krokowej, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie, a także kierownikiem w Pomorskim Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Ukończyła również kilka kierunków studiów podyplomowych: Wiedzy o Pomorzu na Uniwersytecie Gdańskim, Zarządzania w Oświacie w Wyższej Humanistycznej Szkole w Gdańsku, Edukacji Europejskiej i Zarządzania Środkami Unijnymi na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada Aplikację Urzędnika Państwowego. Jest także Ministerialnym Ekspertem w sprawie stopni awansu zawodowego nauczycieli.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Zając, Główny Specjalista ds. PR

PGE Energia Jądrowa SA
783 941 518 joanna.zajac@gkpge.pl