Rozstrzygnięto postępowanie na dostawę połowy podzespołów do budowanego w ramach projektu Centrum Informatyczne Świerk największego polskiego superkomputera. Zakupiona infrastruktura będzie chłodzona przez najnowocześniejszy na świecie system wykorzystujący gorącą wodę. Dzięki tej ekologicznej technologii uda się zaoszczędzić nawet 0,5 mln. zł rocznie.

Wartość podpisanej 18 grudnia 2013 r. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) umowy wynosi ponad 17 mln zł. Podzespoły dostarczone w ramach drugiego z ogłoszonych latem br. przetargów będą wykorzystywać najnowocześniejsze obecnie rozwiązania w dziedzinie chłodzenia oparte o wykorzystanie gorącej wody. Całość tej infrastruktury dostarczy firma Bull Polska, krajowy przedstawiciel Grupy Bull – jednego z największych dostawców systemów informatycznych na świecie.

– Wybrane przez nas rozwiązanie jest w tej chwili najbardziej efektywną technologią na rynku. Wynika to zarówno z dużej skuteczności wody jako czynnika chłodzącego, jak i z faktu, że w przypadku systemu wykorzystującego ciecz o temperaturze ok. 35 st. C właściwie przez cały rok możliwe jest stosowanie jej pasywnego chłodzenia. Spodziewamy się że – w porównaniu do bardziej konwencjonalnego chłodzenia wodą zimną, którą przed ponownym wykorzystaniem trzeba jeszcze ostudzić przy pomocy sprężarek – w ciągu roku uda się zaoszczędzić ok. 500 tys. zł. Korzyści, jakie daje ta technologia, jeszcze wyraźniej widać w zestawieniu z rozwiązaniami bazującymi na chłodzeniu powietrzem – w porównaniu do nich nasz system pozwoli zaoszczędzić nawet 80 proc. energii zużywanej do schładzania infrastruktury, nie wspominając już o różnicach w stopniu komplikacji urządzeń oraz ich rozmiarach – mówi prof. dr hab. Wojciech Wiślicki, kierownik projektu Centrum Informatyczne Świerk.

Dzięki znacznemu zmniejszeniu zużycia energii rozwiązania oparte na gorącej wodzie są obecnie najbardziej ekologicznymi systemami chłodzenia dostępnymi na rynku. Duża energooszczędność tej technologii powoduje, że jest ona zalecana przez Komisję Europejską jako rozwiązanie docelowe dla przyszłych dużych centrów komputerowych.

– Chłodzenie gorącą wodą stosowane jest m.in. w najszybszym obecnie superkomputerze w Europie – niemieckiej instalacji SuperMUC. W Polsce tego typu rozwiązanie pojawiło się dotychczas jedynie pilotażowo i na bardzo ograniczoną skalę, bez cienia przesady można zatem powiedzieć, że w przemysłowym wykorzystaniu technologii opartej na gorącej wodzie jesteśmy pionierami w skali kraju – zaznacza dyrektor NCBJ prof. dr hab. Grzegorz Wrochna.

W ramach podpisanej umowy do Świerku trafi – podobnie jak w ramach pierwszej z rozstrzygniętych umów – m.in. 896 najnowszej generacji dziesięciordzeniowych procesorów Intel Xeon E5-2680v2, 57 TB pamięci RAM DDR3-1600 w modułach wysokiej gęstości (16GB na moduł), z dodatkową korekcją błędów i buforowaniem (ECC-R) oraz 180 TB przestrzeni dyskowej w 400-gigabajtowych dyskach SSD o wysokiej wydajności.

- Polska jest dla nas bardzo ważnym rynkiem, a Narodowe Centrum Badań Jądrowych kolejnym ważnym dla nas klientem, który bardzo szybko zauważy korzyści wynikające z wyboru technologii bullx - mówi wiceprezes Grupy Bull, Philippe Miltin.

W zainstalowanym w Centrum Informatycznym Świerk systemie ciecz chłodząca będzie odbierać ciepło bezpośrednio z wnętrza komputerów. W przeciwieństwie jednak do mniej zaawansowanych rozwiązań stosowanych w konstrukcjach klasy desktop, dotyczyć to ma nie tylko samych procesorów, ale też innych elementów wytwarzających ciepło – np. regulatorów napięcia, pamięci operacyjnych czy dysków. System został również zaprojektowany w ten sposób, aby możliwe było odłączanie oraz dołączanie poszczególnych jego komponentów bez ryzyka wycieku czynnika chłodzącego i konieczności przerywania pracy całej instalacji obliczeniowej.

Wartość całego projektu CIŚ to prawie 98 mln zł. Środki na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 83 mln zł. – oraz z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 14,5 mln zł.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) to największy instytut badawczy w Polsce, zatrudniający ponad tysiąc pracowników. Zajmuje się m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki jądrowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy wykorzystywany do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów.

źródło WNP.pl