Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) ogłasza kolejny konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.). Jak podkreśla organizator, do konkursu mogą być zgłaszane również prace obronione na humanistycznych kierunkach studiów (prawo, ekonomia, turystyka, dziennikarstwo itd.). Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy w trakcie inauguracji roku akademickiego 2015/2016.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 17 sierpnia 2015 roku zgłoszenia w postaci:

  • streszczenia pracy,
  • opinii opiekuna naukowego,
  • oceny pracy przez Komisję Egzaminacyjną,
  • 1 egzemplarza pracy

W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w latach 2014/2015.

O przyznaniu nagród zadecyduje powołana przez Zarząd Główny PTNKomisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (Przewodniczący), prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska, Prezes PGEEJ 1 sp. z o.o. Jacek Cichosz, prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski, prof. dr hab. Jan Składzień, dr Nikołaj Uzunow oraz dr inż. Bożena Sartowska (koordynator).

Komisja w swojej ocenie będzie brać pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac. Nagrody będą oceniane w czterech kategoriach: energetyka jądrowa, zastosowania medyczne technik nuklearnych, technologie radiacyjne, inne prace nawiązujące tematyką do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technik jądrowych.

Partnerem konkursu jest PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Rozdanie nagród w poprzedniej edycji konkursu PTN (2014)