59 proc. mieszkańców województwa pomorskiego popiera budowę elektrowni jądrowej – wynika z badań przeprowadzonych na zamówienie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Wielokrotnie w trakcie badań okazywało się, że mieszkańcy powiatów puckiego i wejherowskiego bardzo optymistycznie patrzą na plany budowy elektrowni w Żarnowcu i łączą z nią duże nadzieje – komentuje uzyskane rezultaty dr Piotr Stankiewicz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, główny autor badań.

Badania przeprowadzono dwukrotnie – najpierw w 2010 r. a potem powtórzono je rok później. Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w ubiegłym roku wyniosło 71 proc., a w obecnym – 59 proc. Ponad 60 proc. mieszkańców Pomorskiego uznaje wpływ elektrowni jądrowej na rozwój regionu za pozytywny.

Wydarzenia w japońskiej elektrowni w Fukushimie w marcu tego roku nie wywarły tak silnego wpływu na postawę mieszkańców Pomorskiego, jak w przypadku reszty kraju. Poparcie wprawdzie spadło o 12 proc., ale spadek jest znacznie mniejszy, niż można by się spodziewać. Akceptacja dla elektrowni jądrowej jest wciąż o połowę większa niż odnotowana w badaniach ogólnopolskich – uważa Aleksandra Lis z Central European University w Budapeszcie, współautorka badań.

Poparcie dla budowy elektrowni nuklearnej nie ma jednak charakteru bezwarunkowego. 80 proc. mieszkańców okolic Żarnowca uważa, że powinni oni uzyskać dodatkowe korzyści z faktu umieszczenia inwestycji w ich sąsiedztwie. 90 proc. wszystkich badanych wskazuje na potrzebę konsultowania decyzji o budowie elektrowni jądrowej z lokalną społecznością.

Badanie przeprowadzono w latach 2010-2011 w województwie pomorskim oraz trzech innych województwach z najbardziej prawdopodobnymi lokalizacjami przyszłej elektrowni jądrowej (zachodniopomorskim, wielkopolskim i mazowieckim). W sumie przebadano ponad sześć tysięcy osób. Wyniki przedstawiono w raporcie „Dla kogo elektrownia jądrowa? Opinia publiczna o planach rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i wybranych województwach w latach 2010-2011”, który został zaprezentowany podczas spotkania Forum Dialogu i Współpracy Energia i Samorządność w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.