Pierwszy konkurs programu „Atom dla nauki” rozstrzygnięty. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas otwarcia VI Międzynarodowej Szkoły Energetyki Jądrowej.

W konkursie na najlepszą publikację naukową związaną z energetyką jądrową wyróżniono aż siedem osób. Pierwszą nagrodę w dziedzinie techniki i nauk ścisłych otrzymał mgr inż. Paweł Gajda z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie za pracę „Metody korekcji w pomiarach reaktywności układów podkrytycznych sterowanych akceleratorem przy użyciu pulsacyjnego źródła neutronów”. Z kolei z dziedziny nauk społecznych główną nagrodę zdobył dr hab. Robert Klementowski z Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział we Wrocławiu
„W cieniu sudeckiego uranu. Kopalnictwo uranu w Polsce 1947-1973”

(pełna lista laureatów: ).

Interdyscyplinarna współpraca

- Celem programu „Atom dla nauki” jest zainteresowanie energetyką jądrową specjalistów z różnych dziedzin. Elektrownia jądrowa, którą buduje PGE EJ 1, to zadanie nie tylko dla inżynierów i techników. To może być fascynująca praca także dla socjologów, prawników, ekonomistów czy specjalistów z różnych dziedzin medycyny – powiedział Aleksander Grad, prezes PGE EJ 1. Zaznaczył, że nie przypadkowo ogłoszenie wyników ma miejsce podczas inauguracji VI Międzynarodowej Szkoły Energetyki Jądrowej. – Siedzą obok mnie prof. Grzegorz Wrochna, szef Narodowego Centrum Badań Jądrowych, które jest organizatorem szkoły, oraz dyr Zbigniew Kubacki z departamentu energii jądrowej Ministerstwa Gospodarki, które ma patronat nad Szkołą. Tak się składa, że wszyscy trzej zasiadaliśmy w sześcioosobowym jury konkursu.

Prezes Grad podkreślił, że, podobnie jak program „Atom dla nauki”, Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej także proponuje interdyscyplinarne podejście do energetyki jądrowej. W programie tegorocznej edycji znalazły się między innymi wykłady o skutkach zdrowotnych promieniowania, bezpieczeństwie jądrowym, konsultacjach międzynarodowych projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej a także prezentacje różnych modeli reaktorów.

Fiński model i francuskie doświadczenia

Zgodnie z nazwą w Szkole wzięli udział również eksperci zagraniczni, m.in. Françoise Bidard z EdF, która zaprezentowała model współpracy między operatorem elektrowni jądrowych a lokalnymi społecznościami we Francji. Z kolei Harri Truomisto z Fortum przedstawił zasady mankali, modelu biznesowego stosowanego w fińskiej energetyce, w którym budowę i eksploatację elektrowni prowadzą spółki utworzone przez przemysłowych odbiorców elektryczności.