23 października 2013 r. Spółka PGE EJ 1 ogłosiła gólnopolski konkurs dla studentów. Będzie on realizowany w ramach programu współpracy z uczelniami wyższymi „Atom dla Nauki”. Konkurs zostanie ogłoszony na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykład pt. Czy jesteśmy gotowi polubić energetykę jądrową? wygłosi prof. Andrzej Kraszewski.

Główne cele programu „Atom dla Nauki” to zainteresowanie studentów i kadry naukowej tematem energetyki jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej.

- Zdobycie wiedzy i umiejętności oraz  wykształcenie odpowiedniej liczby specjalistów z różnych dziedzin są kluczowym elementem dla uruchomienia energetyki jądrowej w Polsce. Stąd też program "Atom dla nauki" wpisuje się też w działania jakie w tym zakresie realizuje Ministerstwo Gospodarki. Cieszę się, że inwestor pierwszej polskiej elektrowni jądrowej podejmuje wysiłek w tym kierunku. Ta inicjatywa to swoista praca u podstaw, którą wykonują podmioty zaangażowane w to największe wyzwanie w historii polskiego rynku energii elektrycznej i w całej powojennej gospodarce– mówi Minister Hanna Trojanowska, pełnomocnik Rządu ds. polskiej energetyki jądrowej.

– Nasz program i konkursy odbywające się w jego ramach adresujemy nie tylko do energetyków, czy fizyków, ale również socjologów, ekonomistów, czy prawników. Wierzę, że program pozwoli studentom zobaczyć szanse, jakie dla ich rozwoju zawodowego i naukowego oferuje energetyka jądrowa. Zależy nam zarówno na kształceniu nowych kadr, jak i na rzetelnej dyskusji o energetyce jądrowej. Dlatego do naszego programu zaprosiliśmy uznanych ekspertów, którzy do tej debaty wniosą merytoryczne, często nowe argumenty– mówi Aleksander Grad, prezes PGE EJ 1.

Program „Atom dla Nauki” składa się z dwóch modułów. W ramach pierwszego – konkursowego – PGE EJ 1 będzie nagradzać najlepsze prace z różnych dziedzin wiedzy poruszające temat energetyki jądrowej. Na drugi moduł programu PGE EJ 1 składają się wykłady uznanych ekspertów.

Konkurs będzie opierał się na rozwiązaniu zadania problemowego z 7 obszarów tematycznych: socjologia, turystyka, komunikacja społeczną, fizyka, radiobiologia, ekonomia oraz prawo.

Zadania konkursowe będą polegały na:

  • socjologia - zaplanowaniu badania, które pozwoli opisać, zrozumieć i zmapować potencjalny konflikt  społeczny wokół lokalizacji elektrowni jądrowej;
  • turystyka - przygotowaniu koncepcji rozwoju potencjału turystycznego gminy w której planowana jest lokalizacja elektrowni jądrowej;
  • komunikacja społeczna – przygotowaniu planu działań komunikacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, gdzie planuje się lokalizacje elektrowni jądrowej;
  • fizyka - oszacowaniu i porównaniu dawek skutecznych otrzymanych w wyniku narażenia na promieniowanie jonizujące;
  • radiobiologia - zaplanowaniu badań, które pozwoliłyby na długofalową ocenę ewentualnych skutków promieniowania na ludzi i środowisko w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni jądrowej;
  • ekonomia – znalezieniu odpowiedzi na pytanie czym kierować się przy podejmowaniu decyzji o włączeniu do miksu energetycznego energetyki jądrowej;
  • prawo – rozstrzygnięciu, czy słusznym jest przyznawanie w przetargach dodatkowych punktów za zobowiązanie się wykonawcy do udzielenia części zamówień podwykonawcom z terenu Polski lub regionu lokalizacji potencjalnej elektrowni jądrowej. 

Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach  PGE EJ 1 przewidziało nagrodę w postaci wyjazdu studyjnego do działającej, bądź będącej w budowie elektrowni jądrowej na świecie. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymają nagrodę finansową w wysokości 4 000 PLN, a trzeciego – w wysokości 2 000 PLN.

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz szczegółowe zadania  będzie można znaleźć w dniu ogłoszenia konkursu na stronach www.swiadomieoatomie.pl   w zakładce „Atom dla nauki”.

Partnerami projektu są:  Ministerstwo Gospodarki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. Patroni medialni to: „Forbes”, „Polityka” oraz Radio Kampus.