Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PIN) ogłasza kolejny konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką. Mogą być zgłaszane również prace obronione na humanistycznych kierunkach studiów (prawo, ekonomia, turystyka, dziennikarstwo itd.). Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy w trakcie inauguracji roku akademickiego 2014/2015.

W konkursie mogą  wziąć udział prace obronione w latach 2013/2014. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 15 sierpnia 2014 r. zgłoszenia zawierającego:

  • streszczenie  pracy,
  • opinię  opiekuna naukowego,
  • ocenę pracy przez Komisję Egzaminacyjną,
  • 1 egzemplarz pracy.

Kapituła w swojej ocenie będzie brać pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze. Prace będą oceniane w 4 kategoriach: energetyka jądrowa, zastosowania medyczne technik nuklearnych, technologie radiacyjne, inne nt. korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technik jądrowych.

Partnerem konkursu jest PGE EJ 1 Sp. z o.o.


Zgłoszenia przysyłać na adres:
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne,
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
e-mail: ptn@ichtj.waw.pl, tel. 22 5041288,
22 5041384, fax.  22 5041313