Mieszkańcy gmin, które wskazane zostały przez PGE jako potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowej wierzą, że elektrownia jądrowa to wielowymiarowe korzyści  dla całego regionu i chcą pokazać swoje poparcie dla inwestycji. W gminach Choczewo i Gniewino powstały komitety poparcia dla budowy elektrowni jądrowej.

16 marca br. w Gniewinie powstał komitet poparcia  dla budowy elektrowni jądrowej nad jeziorem Żarnowieckim. Komitet jest inicjatywą mieszkańców gminy. W jego skład wchodzą m.in. radni, sołtysi, przedsiębiorcy oraz reprezentanci dużych firm inwestujących na terenie gminy. Przewodniczącym komitetu  został wójt gminy Gniewino, Pan Zbigniew Walczak. Według przedstawicieli komitetu jego powstanie  jest wyrazem poparcia dla realizacji inwestycji na terenie lub w pobliżu granic gminy.

Nie jest to jednak jedyny komitet popierający budowę elektrowni jądrowej w regionie. W marcu tego roku w gminie Choczewo powstał komitet „Tak dla Atomu w Choczewie".  W jego skład wchodzą mieszkańcy Choczewa, którzy chcą pokazać że w gminie są zwolennicy elektrowni atomowej. Z inicjatywy komitetu 3 kwietnia odbyło się  pierwsze spotkanie z mieszkańcami choczewskiej gminy.