Francuski dozór jądrowy ASN (Autorité de sûreté nucléaire) przeszkoli pracowników Państwowej Agencji Atomistyki - uzgodniono podczas wizyty studyjnej przedstawicieli PAA we Francji.
 
Przedstawiciele PAA odbyli kilkudniową wizytę studyjną we Francji, podczas której rozmawiali między innymi z reprezentantami francuskiego dozoru jądrowego ASN (Autorité de sureté nucléaire) oraz IRSN (Institut de radioprotection et sureté nucléaire), a także odwiedzili teren budowy trzeciego bloku elektrowni jądrowej we Flamanville – reaktora EPR – jednego z dwóch powstających w Europie w technologii III+.

Według wymogów Prawa atomowego pierwsza polska elektrownia jądrowa ma być zbudowana w technologii generacji III lub III+.

 Podczas rozmów uzgodniono zakres i terminy szkolenia naszych pracowników PAA w ASN w ramach tzw. on the job trainings. W ciągu najbliższych kilku lat francuski dozór jądrowy przeszkoli u siebie naszych specjalistów. Eksperci PAA będą mogli m.in. brać udział jako obserwatorzy w kontrolach budowy elektrowni jądrowej we Flamanville.

 - Francuzi doradzają nam m.in. jak prowadzić właściwą politykę informacyjną dotycząca bezpieczeństwa jądrowego skierowaną do społeczeństwa i jak korzystać z organizacji wsparcia technicznego. Francuski dozór przeszkoli u siebie naszych specjalistów w ciągu najbliższych lat. Nasi ludzie będą mogli brać udział w kontrolach budowy elektrowni jądrowej we Flamanville – powiedział Prezes Włodarski po powrocie do Polski.

Francuski dozór jądrowy ASN nadzoruje bezpieczeństwo jądrowe w 58 działających we Francji reaktorach energetycznych i budowę najnowszego reaktora typu EPR. Francja ma jeden z najdłuższych na świecie cywilnych programów jądrowych – pierwsze elektrownie jądrowe w tym kraju zaczęto budować w latach 60-tych. Obecnie dostarczają one około 75% energii elektrycznej.
 
Polska delegacja rozmawiała również z przedstawicielami IRSN (Institut de radioprotection et sureté nucléaire). IRSN zaprezentował swój zakres działalności eksperckiej i doradzał w zakresie przygotowania do wykorzystania potencjalnych instytucji wsparcia technicznego przy realizacji zadań dozorowych. IRSN pełni  rolę  analityczno-doradczą  dla  dozoru  jądrowego  we  Francji,  m.in.  przeprowadza  analizy bezpieczeństwa.

 
Źródło: cire.pl, 9 lipca 2014.