Politechnika Warszawska (PW) i International Institute of Nuclear Energy (I2EN) podpisały porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju edukacji i kształcenia jądrowego. Umowa ma na celu wspieranie wymiany akademickiej między PW i I2EN. Dla studentów oznacza to łatwiejszy dostęp do specjalistycznej wiedzy, praktyk i staży, ale także sprzętu, takiego jak symulatory czy reaktory badawcze. To także szansa na zdobycie dyplomu obu uczelni. Zapisy rozpoczną się już w przyszłym roku.

Jest to pierwsza takie porozumienie podpisane z francuską uczelnią. Umowa zakłada wzajemne wsparcie w zakresie wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń, a także pomoc przy projektowaniu i budowaniu zaplecza technicznego ( symulatory, laboratoria, sale wykładowe, urządzenie dedykowane, itp.).

Umowa przewiduje możliwość organizowania wymiany między nauczycielami oraz tworzenie grup roboczych w celu identyfikacji potrzeb dydaktycznych, rozwijaniu już istniejących kursów oraz opracowywaniu nowego zakresu szkoleniowego.

Porozumienie o współpracy otwiera drogę do prowadzenia wspólnych badań, opracowania nowych technik nauki z zakresu energii jądrowej oraz zapewnia łatwiejszy dostęp do specjalistycznego sprzętu, takiego jak symulatory, reaktory badawcze i szkoleniowych oraz laboratoria promieniowania jonizującego.

Przyszłym studentom umowa daje możliwość otrzymania podwójnych dyplomów oraz dostęp do specjalistycznych kursów, praktyk i staży naukowych.

Więcej informacji tutaj.