W piątek 6 września podczas trzeciej edycji Dnia Dostawców (Supplier’s Day) w Krakowie, Areva i EDF podpisały porozumienia o współpracy z czterema polskimi przedsiębiorstwami.
 
Obie francuskie firmy zainteresowane są udziałem w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej i w ramach przygotowań do tego procesu zorganizowały w ubiegły piątek w Krakowie trzecią edycję Dnia Dostawców (Supplier’s Day). Wcześniej spotkanie z polskimi firmami, potencjalnymi kontrahentami EDF-u i Arevy w przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce, odbyły się w Gdańsku i Warszawie.

W gdańskim spotkaniu wzięło udział blisko 50 firm produkcyjnych, budowlanych i inżynieryjnych oraz przedstawiciele kierownictwa Arevy i EDF.

Przy okazji spotkania podpisano cztery kolejne porozumienia o współpracy z polskimi przedsiębiorstwami: Grupą Powen-Wafapomp, Elektrobudową, Tele-Foniką Kable raz Rafako.

Tarik Choho, wicedyrektor generalny Arevy ds. handlowych ocenił, że gdańskie spotkanie oraz podpisanie serii porozumień przyczyniają się do wzmocnienia sieci dostawców utworzonej przez obie firmy w celu złożenia możliwie jak najlepszej oferty na budowę i eksploatację reaktorów jądrowych w Polsce. Podkreślił on jednocześnie, że w budowie Olkiluoto 3 w Finlandii uczestniczy już 25 polskich przedsiębiorstw, tworząc solidne podstawy do udziału w budowie reaktorów w Polsce.”

Natomiast Dominique Lagarde, dyrektor Inżynierii ds. nowych elektrowni jądrowych EDF, zaznaczył, że połączenie na jak najwcześniejszym etapie kompetencji lokalnych przedsiębiorstw z know-how firm liderów w energetyce jądrowej jest atutem dla polskiego programu energetyki jądrowej.
- Podpisane dziś cztery porozumienia o współpracy wzmacniają więzi EDF z kilkuset polskimi dostawcami, z którymi EDF Polska współpracuje już w ramach swoich źródeł wytwarzania. Są one konkretnym wyrazem naszej woli długofalowego dzielenia się z partnerami wiedzą i umiejętnościami" - powiedział Lagarde.

Przypominamy, że w październiku ubiegłego roku Areva, EDF podpisały trójstronne porozumienie o współpracę przy programie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej Energoprojektem - Warszawa.

Podobne umowy o współpracy z polskimi kontrahentami zawiera też konkurent Arevy i EDF - GE Hitachi, który podpisałł takie porozumienia między innymi ze Stocznią Gdańską, Rafako, Energoprojektem, Polimeksem - Mostostalem oraz Instytutem Energii Atomowej POLATOM.

Natomiast Westinghouse, który również zainteresowany jest budową elektrowni jądrowej w Polsce już w 2011 roku podpisał porozumienia z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, które zakłada ulokowanie w Gdańsku i Gdyni zasobów produkcyjnych, które mogą zostać wykorzystane do produkcji modułów elektrowni jądrowej.
 
Źródło: PAP